Skip til hoved indholdet
    Hjem PPL VSL Flersprogethed 6-18 år

Flersprogethed 6-18 år

Videncenter for Sprog og Læsning beskæftiger sig med mange forskellige aspekter af arbejdet med flersprogede børn og unge i og omkring skolen, herunder visitation til skole, skole-hjem samarbejde, gode råd til undervisningen, social og kulturel integration, fritidsaktiviteter, tolkebistand osv.

Flersprogede elever i skolen

Basisundervisning, supplerende dansk som andetsprog, dansk som andetsprog som dimension i alle fag

Social og kulturel integration

Integration af børn og unge i skole og samfund er en bred og alsidig opgave, som kræver tværfaglige indsatser i alle de sammenhænge som børnene og deres forældre indgår i.

Skole-hjem-samarbejde

For at sikre, at alle elever får de bedste muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt i løbet af deres skolegang, er det afgørende, at forældrene inddrages aktivt i deres barns udviklings- og læringsproces

Nyankomne (New in Denmark)

Videncenter for sprog og læsning foretager central visitation af nyankomne elever til skolegang i Silkeborg Kommune.

Modermålsundervisning

Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning til elever fra EU og EØS-lande samt Grønland og Færøerne

Love og bekendtgørelser

Inden for fagområdet dansk som andetsprog findes en række lovgivninger, bekendtgørelser og fælles mål

Brug af tolk

Praktisk info omkring tolkning