• Kloge Hænder for 8. årgang i 2019
  • Samarbejdspartner i Erhvervsuddannelsesmessen i 2019
  • Udskolingslaboratorium den 28. februar kl. 13 – 16, Campus Bindslev
  • Workshop for team 7. årgang – overblik over de obligatoriske elementer i udskolingen.