Videncenter for sproglig, kulturel og social integration

Videncenter for sproglig, kulturel og social integration har fokus på integrationsfremmende initiativer for børn og unge med dansk som andetsprog i alderen 0-18 år i Silkeborg Kommune.

Videncentret er et udviklings- og læringsrum, der i samspil med kommunens dagtilbud og skoler tager initiativer til, understøtter og samarbejder om praksisnær kompetenceudvikling, der skal give tosprogede og andre børn og unge adgang til læring af høj kvalitet.

Videncentrets opgave - i samarbejde med pædagogiske medarbejdere og ledere i Silkeborg - er at styrke og udvikle en praksis, hvor:
* Forskningsbaseret viden bliver til anvendt viden i praksis
* Pædagogikken medtænker tosprogede børn og unges forudsætninger
* Sproget bliver en naturlig del af den pædagogiske praksis
* Alle forældre og børn skal kunne se sig selv som en del af dagtilbuddet og skolen, uanset sproglig, kulturel eller social baggrund.