Videncentre

De kommunale videncentre bidrager til udvikling af pædagogisk praksis, der kommer alle børns læring og trivsel til gode.

Videncentrene arbejder praksisnært og knytter praktisk og teoretisk viden sammen i samarbejde med ledelser og medarbejdere. Samtidig skal videncentrene bidrage til at udvikle og producere ny viden, der kan gøre nytte i praksis.

Videncentrene arbejder med kompetenceudvikling, kurser, netværk og undervisning for elever og/eller medarbejdere.