Team Sprog og Læsning - Videncenter for Sprog og Læsning

En del af Team Sprog og Læsning: Videncenter for Sprog og Læsning arbejder på skoleområdet med læsning, dansk som andetsprog samt ordblinde og digital understøttelse. På flersprogsområdet i et 0-18+ års perspektiv.

Videncentret er et udviklings- og læringsrum, der i samspil med kommunens dagtilbud og skoler tager initiativer til, understøtter og samarbejder om praksisnær kompetenceudvikling, der skal give børn og unge adgang til læring af høj kvalitet.

Videncentrets opgave - i samarbejde med pædagogiske medarbejdere og ledere i Silkeborg - er at styrke og udvikle en praksis, hvor:

  • Forskningsbaseret viden bliver til anvendt viden i praksis
  • Pædagogikken medtænker flersprogede børn og unges forudsætninger
  • Sproget bliver en naturlig del af den pædagogiske praksis
  • Alle forældre og børn skal kunne se sig selv som en del af dagtilbuddet og skolen, uanset sproglig, kulturel eller social baggrund.