Aktiviteter i Videncenter for sprog og læsning

VSL varetager en række varierede aktiviteter og ydelser inden for sprog og læsning, som strækker sig fra "forvaltningsopgaver" over "her og nu rådgivning og sparring" og til mere "langvarige processer". Ydelserne kan udvides på baggrund af konkret efterspørgsel.

Læs om:

 • Dag-til-dag betjening af Skoleafdelingen samt henvendelser internt og eksternt
 • Visitation af nyankomne børn og unge i Silkeborg Kommune
 • Sprogvurdering af et barns/en elevs dansksproglige kompetencer
 • Indlæg i forhold til sproglig stimulering på afdelings- og personalemøder
 • Indlæg i forhold til sprogbaseret undervisning, en undervisning, der støtter elevernes læring gennem et kontinuerligt fokus på sprog
 • Kurser, fyraftensmøder, temadage og workshops 

VSL tilbyder kvartalskurser i IntoWords og andre læse-skriveteknologi (LST) funktioner. Kurserne er målrettet alle lærere/alle fag. Kurserne er opdelt i 3 niveauer; begyndere, øvede og superbrugere.

 • Kurserne for begyndere er med fysisk fremmøde på Sølystskolen (tilmelding via Aula-besked til Christina Pradsgaard Hvass). Indholdet vil være det samme på alle 4 kurser. Derfor kan man frit vælge, hvilken kursusgang der passer én.
 • Kurserne for øvede foregår online. Indholdet vil være det samme på alle 4 kurser, derfor kan man frit vælge, hvilken kursusgang der passer én.
 • Kurserne for superbrugere/IT-advokater foregår online. Disse kurser vil have forskelligt indhold og indeholde mere sparring mellem deltagerne.

Kursusplan for skoleåret 2021/22

Kurserne for kommende kvartal findes desuden under Korte kurser og temadage.

September 2021

 • Begyndere: Tirsdag 07.09.2021 kl. 15.00-17.00 på Sølystskolen. Tilmelding via Aula-besked til Christina Pradsgaard Hvass
 • Øvede: Mandag 27.09.2021 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal
 • Superbrugere: Mandag 20.09.2021 kl. 15.00-17.00 - online. Meet kodeord: vslkvartal

November 2021

 • Begyndere: Mandag 15.11.2021 kl. 15.00-17.00 på Sølystskolen. Tilmelding via Aula-besked til Christina Pradsgaard Hvass
 • Øvede: Mandag 22.11.2021 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal
 • Superbrugere: Mandag 08.11.2021 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal

Februar/marts 2022

 • Begyndere: Torsdag 24.02.2022 kl. 15.00-17.00 på Sølystskolen. Tilmelding via Aula-besked til Christina Pradsgaard Hvass
 • Øvede: Torsdag 03.03.2022 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal
 • Superbrugere: Torsdag 17.03.2022 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal

Maj 2022

 • Begyndere: Mandag 16.05.2022 kl. 15.00-17.00 på Sølystskolen. Tilmelding via Aula-besked til Christina Pradsgaard Hvass
 • Øvede: Mandag 23.05.2022 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal
 • Superbrugere: Mandag 02.05.2022 kl. 15.00-17.00 – online. Meet kodeord: vslkvartal

Det første webinar har et overordnet indhold og er målrettet alle.

De følgende 3 webinarer vil tage udgangspunkt i forskellige fagområder og vil være mere praksisnære, samt have fokus på de gode strategier, som eleverne kan anvende.

Webinarerne afholdes på Meet. Kodeord til Meetmøde: Vslproever

Tirsdag den 2. november 15.00-17.00

Målgruppe: Prøveansvarlige + alle interesserede udskolingslærere

Indhold:

 • Retningslinjer ift. afholdelse af prøver på særlige vilkår
 • Tid og LST-hjælpemidler
 • Registrering
 • De mundtlige prøver på særlige vilkår 

Torsdag den 11. november 15.00-17.00

Målgruppe: Engelsk- og tysklærere 7.-9.klasse

Indhold: Prøver på særlige vilkår i skriftlige prøver engelsk og tysk:

 • Lytte- og læseforståelse
 • Sprog og sprogbrug

Torsdag den 18. november 15.00-17.00

Målgruppe: Dansklærere 7.-9. klasse

Indhold: Prøver på særlige vilkår i skriftlige prøver dansk:

 • Læseprøven
 • Retskrivning
 • Skriftlig fremstilling 

Torsdag den 25. november 15.00-17.00

Målgruppe: Matematik- og naturfaglige lærere 7.-9. klasse

Indhold: Prøver på særlige vilkår i...

 • skriftlig matematik med hjælpemidler
 • Fysik/Kemi
 • Geografi
 • Biologi

 • Sproglig stimulering, undervisning og integration af flersprogede børn og unge
 • Organisering af den supplerende undervisning og m-klasseområdet (m=modtageklasse)
 • Ressourceanvendelse
 • Udredning af et barns sproglige kompetencer
 • Individuelle handleplaner
 • Læremidler og konkrete materialer til sproglig stimulering og undervisning i dansk som andetsprog
 • Forældresamarbejde

VFI understøtter, iværksætter og deltager i udarbejdelse af udviklingsopgaver og processer, der sigter mod sproglig, kulturel og social inklusion i dagtilbud og skoler på baggrund af konkrete henvendelse, fx:

For pædagogiske medarbejdere

 • Aktionslæringsforløb, rejseholdsopgaver, co-teaching og/eller workshops i det enkelte dagtilbud/på den enkelte skole/i det enkelte læringsfællesskab med afsæt i en konkret udfordring eller et ønske om faglig udvikling

For ledere

 • Tilrettelæggelse af en udviklingsplan eller en proces for indsatsen omkring en institutions eller skoles eventuelle udfordring eller ønske om faglig udvikling.
  Ydelserne kan udvides på baggrund af konkret efterspørgsel.