Aktiviteter i Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering

Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering på Buskelundskolen kan tilbyde en lang række af forskellige aktiviteter, sparring og kursusforløb

Videncentret kan om nedenstående temaer formidle viden ved mindre oplæg, sparringssamtaler til mindre kursusforløb, hvor både teori og praksis indgår.

Ligeledes kan videncentret tilbyde at medvirke til at opbygge kapacitet til at bringe erhvervet viden med hjem og sparring og opfølgning i processen med implementeringen. Her kan videncentret tilbyde facilitering af processerne på egen skole og medvirke ved eventuelle fælles møder, aktionslæringsforløb eller lignende.

De fire workshops slås jævnligt op som korte kurser (temaet Læring og pædagogik) eller de kan rekvireres af skolerne, eventuelt til teams eller pædagogiske arrangementer.

Læs om:

 • Aldersintegrering - et benspænd for pædagogikken! - hvad kan det tilbyde og hvorfor
 • “Ude-hjemme” - en alternativ organisering af elevernes hverdag fra 0.- 9. klasse
  • Holddannelse på uderummene - muligheder for lærerteam og elever
  • Hjemmetiden - læringsrummet med diversitet og fællesskab

 • Elevsamtaler - kontinuerlige samtaler som fast pædagogisk praksis
 • Mål for den enkelte elev - formulering af mål og rum for arbejdet i hverdagen
 • Motivation - på baggrund af inddragelse af elevens egne idéer og rettetheder
 • Portfolio og dokumentation - brugen i samtaler og undervisningen
 • Projektarbejde - kompetenceopbygning i deltagelse og udførelse af projektarbejde
 • Skole-hjem-samtalen med eleven som aktiv medspiller

 • Skoleudvikling - ingredienser til en vedvarende og kontinuerlig skoleudvikling
 • Opbygning af en pædagogisk platform som en løbende proces/organisationens samtale
 • Ledelse af forandring - ledelsens rolle og opgave i forandring af læringsrummet
 • Det lærende teamsamarbejde - hvordan organiseres læring i de voksnes team?
 • Teamsamtaler - kontinuerlige samtaler mellem ledelse og praksis
 • Aktionslæring - læringsgrupper på tværs/lærende praksisfællesskaber

Vi tilbyder en inspirationsworkshop om elevsamtaler, med en præsentation af en praksis baseret på psykologisk teori samt værktøjer udviklet til formålet. I fællesskab reflekterer vi og deler idéer om arbejdet.

På workshoppen vil du kort blive præsenteret for de forskellige modeller, der kan anvendes til dette arbejde. Efterfølgende kan videncenteret tilbyde, at den enkelte skole får skræddersyet et forløb, der kan understøtte implementering og opstarten af læringsvitaliserende elevsamtaler. Her vil værktøjerne til samtalen blive mere grundigt gennemgået, så man bliver klædt på til at kunne bruge dem i relevante sammenhænge. Vores erfaring er, at aktionslæring er rigtig godt at anvende i et sådant arbejde. Forløbet på skolen kan tilpasses aldersgruppen, faggruppen, skole og fritid. På din skole bestemmer I selv, hvor meget tid I har lyst til og kan investere i dette.

Skoler i Silkeborg kan frit benytte sig af Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering uden egenbetaling. Efterfølgende kan videncenteret tilbyde, at den enkelte skole får skræddersyet et forløb, der kan understøtte en indsats på egen skole.

Workshop udbydes/kan rekvireres, se kontaktboksen her på siden.

Vitaliseringskompasset

Modellen, som anvendes, kaldes Vitaliseringskompasset . Den er udviklet af Jan Tønnesvang og udmønter Silkeborg Kommunes Mindset For Inklusion på en fin og praksisnær måde. Vitaliseringskompasset beskæftiger sig med menneskets psykologiske grundbehov og de relationer, fællesskaber og miljøer, der vitaliserer dette.

Værktøjet tilbyder et fagligt og professionelt sprog til at beskrive og kommunikere om og med eleven, forældrene, kolleger og andre fagprofessionelle.

Det er et redskab, som understøtter elevens måder at tage vare på sig selv, sine behov og kompetencer i sit skoleengagement.

Ønsket med de læringsvitaliserende samtaler er, at eleverne opnår højere grad af indsigt i og forståelse for betydningen af egne psykologiske grundbehov, samt bliver kvalificeret selvbestemmende i eget skoleliv.

Kom til en let og lækker workshop, hvor du bli’r fyldt på med spændende idéer samt mulighed for at reflektere.

Få noget med dig hjem, som du kan afprøve allerede dagen efter eller i den nærmeste fremtid. Bliv inspireret til, hvordan du kan eksperimentere med anderledes holddelinger.

 • Hvilke kriterier opsættes for de enkelte hold?
 • Hvorfor giver det mening at eleverne skal være på så mange forskellige hold?
 • Hvordan deles eleverne ud på holdene?
 • Hvordan kan holddeling tilgodese børn med særlige behov?
 • I hvilken grad får eleverne medbestemmelse i valg af hold?

Vi har gode erfaringer med, at børn udvikles af at være på forskellige arenaer i deres skoleliv. Vi arbejder med ude-hjemme-tanken, hvor eleverne står på tæer og udfordres på udehold. Modsat hjemmetiden, hvor der er plads til at fordøje det lærte og bare at være.

Skoler i Silkeborg kan frit benytte sig af Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering uden egenbetaling. Efterfølgende kan videncenteret tilbyde, at den enkelte skole får skræddersyet et forløb, der kan understøtte en indsats på egen skole.

Workshop udbydes/kan rekvireres, se kontaktboksen her på siden.

Kom til en let og lækker workshop, hvor du bliver fyldt på med spændende idéer samt mulighed for at reflektere.

På dette kursus vil vi dele vores erfaringer med det gode lærer-pædagog-samarbejde i indskolingen.

Vi har gode erfaringer med, hvordan lærer og pædagog arbejder ligeværdigt sammen om en børnegruppe. Begge parter har primærbørn, med hvem de afholder elevsamtaler. Både lærer og pædagog har ansvaret for forberedelse og afvikling af skole/hjem-samtalerne.

Vi vil dele vores erfaringer med, hvordan man kan strukturere sig til at få tid i skemaet til, at lærere og pædagoger har mulighed for at mødes.

Vi oplever, at lærer/pædagog-samarbejdet styrkes, når vi tænker VORES børn og VORES fælles opgave.

Skoler i Silkeborg kan frit benytte sig af Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering uden egenbetaling. Efterfølgende kan videncenteret tilbyde, at den enkelte skole får skræddersyet et forløb, der kan understøtte en indsats på egen skole.

Workshop udbydes/kan rekvireres, se kontaktboksen her på siden.

Hvordan bringer du dit team i helikopterperspektiv? Få en læringsskaber i dit team!

Kom til en let og lækker workshop, hvor du bliver fyldt på med spændende idéer samt mulighed for at reflektere.

Få noget med dig hjem, som du kan afprøve allerede dagen efter eller i den nærmeste fremtid. Bliv inspireret til, hvordan I på Jeres teammøder får prioriteret tid til refleksion og læring over egen praksis.

 • Hvad vil vi med de børn vi har i vores hænder?
 • HVORFOR gør vi, som vi gør?
 • Hvordan løfter vi opgaven med VORES børn i fællesskab?

Hverdagen og møderne kan hurtigt drukne i lavpraktisk planlægning, så tiden til at komme op i helikopterperspektiv nedprioriteres.

På dette kursus vil vi dele vores erfaringer med, hvordan kvaliteten på teammøderne løftes. Vi vil blandt andet komme omkring roller i teamet, den eksemplariske dagsorden og give eksempler på refleksionsprocesser.

Vores oplevelse er, at glæden blandt teammedlemmerne øges, når vi i fællesskab har drøftet, HVORFOR vi gør som vi gør, og når vi formår at tænke VORES børn.

Workshoppen er et bud ind i at arbejde med PLF som sigte.

Skoler i Silkeborg kan frit benytte sig af Videncenter for nye praksisformer og aldersintegrering uden egenbetaling. Efterfølgende kan videncenteret tilbyde, at den enkelte skole får skræddersyet et forløb, der kan understøtte en indsats på egen skole.

Workshop udbydes/kan rekvireres, se kontaktboksen her på siden.