Team læring og udvikling - Videncenter for inkluderende lærings- og trivselsmiljøer

En del af Team læring og udvikling: Videncenter for inkluderende lærings- og trivselsmiljøer (VILT) har til formål via en professionel og systematisk indsats at understøtte praksisudvikling af inkluderende lærings- og trivselsmiljøer for alle børn i Silkeborg Kommune.

VILT har tre overordnede vidensopgaver:

  1. Indsamle viden– at holde sig opdateret på den nyeste viden på området
  2. Videndeling – at få bragt den erhvervede viden i spil på skolerne
  3. Videnproduktion – selv at producere viden om inkluderende lærings- og trivselsmiljøer ved blandt andet at samle op på praksiserfaringerne samt indgå i samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner