Team Læring og Udvikling

Som en del af Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Silkeborg Kommune arbejder Team Læring og Udvikling med at understøtte ledelser og fagprofessionelle i at skabe gode betingelser for, at alle børn lærer, udvikler sig og trives bedst muligt

Teamet arbejder primært forebyggende i almen-delen med udvikling af gode læringsmiljøer og understøttelse af medarbejdernes kompetencer. Sekundært arbejdes med enkeltindivider, udredning og udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering (PPV).

Teamet består af psykologer og AKT-uddannede læringsvejledere. Teamet er forankret i Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Skoleafdelingen, men arbejder på mange områder i et 0-18 års perspektiv og i tæt forbindelse med Børne- og Familieafdelingen.

Det er bl.a. et mål for teamet, at de decentrale ledere i skoler og daginstitutioner oplever mulighed for hurtig, fleksibel og tilgængelig support i hverdagen, og at de oplever at have ansvar for anvendelsen af den support, teamet leverer.

Læs mere om os her:

Hvad gør Team Læring og Udvikling?

Det gør vi også...

Ofte stillede spørgsmål