Team læring og udvikling

Som en del af Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Silkeborg Kommune arbejder Team læring og udvikling med at understøtte ledelser og fagprofessionelle i at skabe gode betingelser for, at alle børn lærer, udvikler sig og trives bedst muligt

Teamet arbejder primært forebyggende i almen-delen med udvikling af gode læringsmiljøer og understøttelse af medarbejdernes kompetencer. Sekundært arbejdes med enkeltindivider, udredning og udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering (PPV).

Teamet består af psykologer og AKT-uddannede læringsvejledere. Teamet er forankret i Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Skoleafdelingen, men arbejder på mange områder i et 0-18 års perspektiv og i tæt forbindelse med Børne- og Familieafdelingen.

Det er bl.a. et mål for teamet, at de decentrale ledere i skoler og daginstitutioner oplever mulighed for hurtig, fleksibel og tilgængelig support i hverdagen, og at de oplever at have ansvar for anvendelsen af den support, teamet leverer.

Det er ligeledes et mål for hele Skoleafdelingen at nedbringe antallet af PPV’er, og således arbejder Team læring og udvikling mere i det kapacitetsudviklende og praksisforandrende felt end i det udredende felt.

Læs mere om os her:

Hvad gør Team læring og udvikling?

Det gør vi også...

Ofte stillede spørgsmål