Team Åben Skole og Praksisfaglighed - Udskoling

En del af Team Åben Skole og Praksisfaglighed arbejder med udskoling. Her knyttes praktisk og teoretisk viden tæt sammen.
Vi bygger bro mellem nationale/kommunale politiske mål og udskolingerne (7.-9. årgang) i Silkeborg Kommune. Med afsæt i skolernes behov udvikler vi nye veje til den gode overgang og fastholdelse i ungdomsuddannelse.