Team åben skole og praksisfaglighed - Videncenter for udskoling

En del af Team åben skole og praksisfaglighed: Videncenter for Udskoling knytter praktisk og teoretisk viden tæt sammen.
Vi bygger bro mellem nationale/kommunale politiske mål og udskolingerne (7.-9. årgang) i Silkeborg Kommune. Med afsæt i skolernes behov udvikler vi nye veje til den gode overgang og fastholdelse i ungdomsuddannelse.