FabLab - Designtækning og Digital Fabrikation (til medio 2024)

FabLab-projektet, som er finansieret fra A.P. Møller Fonden og udløber medio 2024, har fokus på innovativ undervisning, digital fabrikation, designtænkning og 21st Century Skills.
Det er en grundtanke inden for digital fabrikation, at børn og unge ikke alene skal forbruge medier og teknologi. De skal også kunne tænke teknologi ind som en naturlig del af problemløsning i deres hverdag samt lære at forholde sig kritisk til de teknologier, de omgås.
Formålet med FabLab er derfor at inspirere elever til at bruge nye digitale teknologier samt give dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimentere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen virkelighed.

Digital fabrikation er en betegnelse for næste generations it, som bruges til at designe og fremstille fysiske ting. I FabLab kombineres eksempelvis programmeringsværktøjer, 3D-printere og laserskærere med forskellige former for materialer, som eleverne i ’hands-on’-aktiviteter lærer at designe og fremstille prototyper og produkter med.

Det er en grundtanke inden for digital fabrikation, at børn og unge ikke alene skal forbruge medier og teknologi. De skal også kunne tænke teknologi ind som en naturlig del af problemløsning i deres hverdag samt lære at forholde sig kritisk til de teknologier, de omgå. Det er en del af den almene dannelse i vor tid.

FabLab faciliterer endvidere muligheden for, at erhvervsliv og skole på et tidligt tidspunkt i elevernes liv kan samarbejde om at udvikle mulige løsninger på virkelighedens problemer. Derfor bidrager FabLab både til udvikling af fremtidens kompetencer og folkeskolereformens fokus på ’Den åbne Skole’ og ’En varieret skoledag’’, ’Tid til fordybelse’ og ’It som en del af undervisningen i alle fag’.

Følg også FabLab Silkeborg på Facebook.