Team Åben Skole og Praksisfaglighed er nedlagt pr. 1.1.2023

Team Åben Skole og Praksisfaglighed har arbejdet på skoleområdet med faglighed forankret i FabLab, AQUA Naturfagscenter, kultur og Udskoling. Nedenfor en oversigt over de aktiviteter, der er nedlagt pr. 1.1.2023.
AQUA Naturfagscenter og FabLab er fortsat i drift, organisatorisk under leder af PPL

Lukkede aktiviteter, der primært rettede sig mod Uddannelse og Job, Praksisfaglighed og Flere unge i Erhvervsuddannelse

 • Kloge Hænder – forløb rettet mod 8. årgang
 • ToolCamp – forløb rettet mod 4.-9. klasse
 • Ingen konsulentrepræsentation i Garantiskolesamarbejdet og EUD-netværk
 • Diverse samarbejdsforløb med College360 og SOSU Silkeborg, herunder bl.a. praktikophold for lærere og vejledere, EUD10, Erhvervsuddannelsesdagen (EUD10 på Silkeborg Ungdomsskole fortsætter)
 • Teamets bidrag ift. arbejdet med den sammenhængende vejledningsplan
 • Fælleskommunalt forløb ift. Byggebox
 • Samarbejdsaftale med Talentspejderne
 • 4-kommunesamarbejdet omkring FabLab, når projektperioden i forhold til pioneruddannelse udløber medio 2024
 • Koordination mv. i forhold til henvendelser fra eksterne aktører som DI, virksomheder, interesseorganisationer m.fl.

Lukkede aktiviteter, der primært rettede sig mod Kultur og Fritidsområdet

 • Planlægning og afvikling af markedsdag for medarbejdere i forbindelse med Åben-skole-aktiviteter
 • Diverse ad hoc forespørgsler og koordineringsopgaver med eksterne udbydere og Kultur- & Borgerserviceafdelingen, fx. Fede Friluftsdage o.lign.
 • Konsulentdeltagelse i styregruppe for Kulturklasser
 • Bidrag/deltagelse i Forum for Børne- og Ungekultur
 • Koordination mv. af Outdoor på skoleområdet
 • Koordination mv. af Gadeteater i Skolegården
 • Koordination mv. af Teater i Skolen
 • Koordination mv. i forhold til Festival of Wonder
 • Koordination mv. i forhold til Sommerferieaktiviteter (Silkeborg Ungdomsskole kan dog vælge fortsat at deltage/bidrage)
 • Koordination mv. i forhold til Skole OL
 • Koordination mv. i forhold til Levende musik i skolen (Skoleafdelingens økonomiske bidrag stopper, når aftalen udløber medio 2024)
 • Facilitering af netværk for kulturudbydere og samarbejdspartnere omkring eksterne læringsmiljøer
 • Deltagelse og pædagogisk sparring i Skolebibliotekarnetværket (driften overtages af Silkeborg Bibliotekerne)
 • Deltagelse i Campus Bindslevs Plads-samarbejdet

Andre lukkede aktiviteter

 • Kommuneaftale med Sex og Samfund

Det er muligt, at nogle af de ovenstående aktiviteter og bidrag genopstår eller drives videre af andre aktører, men det er uklart på nuværende tidspunkt.
Primo februar 2023/Skolechefen

Følgende fortsætter