Team og videncentre i PPL

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) består af fire teams, hvori videncentrene er forankret. Videncentrene bidrager til udvikling af pædagogisk praksis, der kommer alle børns læring og trivsel til gode.

Videncentrene arbejder praksisnært og knytter praktisk og teoretisk viden sammen i samarbejde med ledelser og medarbejdere. Samtidig skal videncentrene bidrage til at udvikle og producere ny viden, der kan gøre nytte i praksis.

Videncentrene arbejder med kompetenceudvikling, kurser, netværk og undervisning for elever og/eller medarbejdere.