Pædagogisk Praksis og Læring (PPL)

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) består af fire teams, hvori videncenterfunktionen er forankret. Teamene bidrager til udvikling af pædagogisk praksis, der kommer alle børns læring og trivsel til gode.

Hvad og hvem er PPL og hvad kan I bruge os til?

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) består af ca. 70 medarbejdere, som på 0-18 årsområdet støtter medarbejdere og ledere i institutioner og skoler i arbejdet med børns udvikling og læring. Vi understøtter både almene og specialiserede tilbud, samt kommunale og private institutioner og skoler – sidstnævnte indenfor den lovgivning, der er på området for PPR-betjening.

Det er dagtilbudsloven, folkeskoleloven og de lokale politikker på 0-18 års området, som sætter rammen for vores opgave.

I PPL er der ansat medarbejdere med forskellige fagligheder, fordi den opgave vi skal hjælpe med til at løse kræver det. Vi er i hele vores opgaveløsning optaget af at samtidig med at vi hjælper med at løse en opgave, så bidrager vi også til at ledelser og medarbejdere kan løse lidt mere af opgaven selv, næste gang de møder den – vi kalder det at ’understøtte kapacitetsopbygning’.

Vi har organiseret disse forskellige fagligheder i fire team, se boksene nedenfor. Under de enkelte teams fremgår også, hvem I kan kontakte, hvis I vil vide mere.

Samlet set er PPL sat i verden for at understøtte ledelser og medarbejdere i arbejdet med udvikling, læring og trivsel i et 0-16 års perspektiv. Det gør vi gennem vejledning, sparring, undervisning og ved at udfordre eksisterende praksis med de perspektiver, som vi kan bidrage med. Vi er optaget af at arbejde praksisnært og relevant, men også med en opmærksomhed på at ’bidrage med et andet perspektiv’. Vi er ligesom I, optaget af at ”Alle skal med”.

Se filmen om PPL