SSP Silkeborg

SSP er et kommunalt samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politiet.

Samarbejdets formål er - ved tidlig indsats - at forebygge kriminalitet og anden risikoadfærd blandt børn og unge i Silkeborg Kommune