Pædagogisk læringscenter (PLC)

Pædagogisk læringscenter som krumtap for skolens pædagogiske udvikling!
Den strategiske indsats udmøntes i skoleåret 2019/20 i et kompetenceløft, på baggrund af en forudsætningsanalyse, som er gennemført i efteråret 2018.