Sundheds- og seksualundervisning

I Silkeborg Kommune samarbejder lærere og sundhedsplejersker om at sætte fokus på god sundheds- og seksualundervisning. Målet er at give eleverne et positivt selvbillede, at styrke elevernes individuelle trivsel og fællesskabet i klassen.

Introduktion til underviseren

Vejledning i seksualundervisning for undervisere i: