Kommunal læseplan for uddannelse og job

Baggrunden for en lokal læseplan i emnet uddannelse og job er, at der i Silkeborg Kommune er en særlig opmærksomhed på at øge elevernes motivation i et livslangt læringsperspektiv og dermed kvalificere elevernes uddannelsesvalg.

Læseplanen indeholder følgende tre pejlemærker:

 1. Kommunal læseplan for emnet uddannelse og job
 2. Kapacitetsopbygning af personalet i udskolingen
 3. Styrkelse af skole-virksomhedssamarbejdet

Læs hele læseplanen som pdf-fil

Mere om læseplanen for Uddannelse og job

Grafiskuddannelse_colourbox

laws

Notat til medarbejderne om den gode uddannelsesparathedsproces, udarbejdet af Videncenter for Udskoling og Ungeguiden.

Indhold:

 • Hvad kan skabe kvalitet i uddannelsesparathedsprocessen?
 • Hvilken betydning har praksis?
 • De fem aktører
 • Den gode UPV-proces er dynamisk
 • Her finder jeg yderligere informationer om UPV
 • Tidsplan for 8. klasse
 • Tidsplan for 9. og 10. klasse
 • Udarbejdet 7. november 2018