Kommunal læseplan for uddannelse og job

Baggrunden for en lokal læseplan i emnet uddannelse og job er, at der i Silkeborg Kommune er en særlig opmærksomhed på at øge elevernes motivation i et livslangt læringsperspektiv og dermed kvalificere elevernes uddannelsesvalg.

Læseplanen indeholder følgende tre pejlemærker:
1. Kommunal læseplan for emnet uddannelse og job
2. Kapacitetsopbygning af personalet i udskolingen
3. Styrkelse af skole-virksomhedssamarbejdet

Læs hele læseplanen som pdf-fil

Mere om læseplanen for Uddannelse og job

Grafiskuddannelse_colourbox

laws

Notat til medarbejderne om den gode uddannelsesparathedsproces, udarbejdet af Videncenter for Udskoling og UU Silkeborg - Ungeguiden.

Indhold:
Hvad kan skabe kvalitet i uddannelsesparathedsprocessen?
Hvilken betydning har praksis?
De fem aktører
Den gode UPV-proces er dynamisk
Her finder jeg yderligere informationer om UPV
Tidsplan for 8. klasse
Tidsplan for 9. og 10. klasse

Udarbejdet 7. november 2018