Obligatoriske emner

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Emnerne er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i børnehaveklassen og i undervisningen i de obligatoriske fag i 1.-9. klasse. Nedenfor er Silkeborg Kommunes materialer til færdselslære samt læseplaner på de to øvrige områder.