Læsning

I Silkeborg Kommune arbejdes der på at udvikle og understøtte udviklingen af børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder på 0-18 års området.

Strategi for sprog og skriftsprog 0-18 år

Strategiens overordnede formål er, at alle børn og unge i Silkeborg Kommune får mulighed for at udvikle stærke sproglige og skriftsproglige kompetencer. Kontinuerlig udvikling af disse kompetencer er en del af fundamentet til personlig, social og faglig dannelse, samt aktiv deltagelse i hverdagens fællesskaber og læringsmiljøer i dagtilbud, skole, fritid og videre uddannelse.

Vejen til strategiens formål går gennem dygtige fagprofessionelle, velfungerende dagtilbud, skoler og forvaltninger og gensidigt forpligtende samarbejde med forældre.

Strategien bygger på fem sammenhængende og gensidigt afhængige elementer, til udvikling af sproglige og skriftsproglige kompetencer hos alle børn og unge.

Læs Strategi og handleplaner for sprog og skriftsprog.

Indsatserne omkring læsning foregår i et tæt samarbejde mellem kommunens læsekonsulenter, ledere, læsevejledere og ressourcepersoner i dagtilbud og skoler, Team Sprog og Kommunikation samt Videncenter for Sprog og Læsning

Se Styrelsesvedtægtens bilag 1.05 Strategier på skoleområdet.