Læsning

I Silkeborg Kommune arbejdes der på at udvikle og understøtte udviklingen af børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder på 0-18 års området.
Målene fra "Sprog- og Læsestrategi 0-18 år":
* At alle børn og unge har en optimal sprog- og læseudvikling.
* At børn og unges sprog- og læsefærdigheder dokumenteres og forbedres.
* At den fælleskommunale sprog- og læsestrategi konkret udmøntes i alle dagtilbud, på alle skoler og på kommunens understøttende centre.

Indsatserne omkring læsning foregår i et tæt samarbejde mellem kommunens to læsekonsulenter, ledere, læsevejledere og ressourcepersoner i dagtilbud og skoler, tale-høre konsulenter, Inklusionscenter for læsning og Videncenter for Integration.

Der er bl.a. et stort fokus på sammenhæng og overgang mellem dagtilbud og skole på sprog- og læseområdet, hvorfor der i samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og skole er lavet en Udviklingsplan for sprog 0-12 år, som peger på konkrete anbefalinger og indsatser til udmøntning af kommunens sprog- og læsestrategi (link nederst på siden).

Silkeborg Kommunes Sprog- og Læsestrategi 0-18 år samt Udviklingsplan for sprog 0-12 år findes som en del af styrelsesvedtægtens bilag 1.05 Strategier og projekter på skoleområdet.