Obligatoriske kommunale netværk for medarbejdere

Hver skole har mindst en læsevejleder/ressourceperson med efteruddannelse i literacy, sprog og læsning.

Disse personer varetager opgaver med fokus på at løfte fagligheden på egen skole, koble teori og praksis samt understøtte, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Læsevejledere og ressourcepersoner yder løbende en indsats for gennem rådgivning/vejledning af kolleger og ledelse at understøtte og fremme læringsbetingelserne ift. elevernes literacy-kompetencer, sprog- og læseudvikling.

I dette netværk afholdes fire årlige netværksmøder á 2 timer (på tirsdage kl. 15-17) og en årlig fordybelsesdag i januar/februar.

Gennem deltagelse i dette netværk vil du få mulighed for faglig opdatering og sparring med kolleger fra kommunens andre skoler. Der vil løbende være oplæg fra læsekonsulenter, lærere og andre fagpersoner – alt sammen med fokus på at opdatere dig fagligt og understøtte din praksis på hjemskolen.

Gruppens uddannelsesmæssige baggrund er forskellig, men alle, der varetager opgaver af ovennævnte karakter, er velkomne. Man tilmelder sig netværket gennem skolens læsekonsulent.

Møderne annonceres gennem personlig mail, så deltagerne er orienteret om dagsorden og tidspunkt.

Materialer mv. på Google Drev.

Datooverblik

Netværk for læsevejledere/ressource-personer i læsning

 • Tirsdag den 24. september 2019 kl. 15-17
 • Tirsdag den 26. november 2019 kl. 15-17
 • Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 8.30-16.00
 • Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 15-17
 • Tirsdag den 28. april 2020 kl. 15-17 (aflyst pga. corona-situationen)

Lene Lerche
Mobil: 5118 5626
lene.lerche@silkeborg.dk

Benedikte Wegeberg
Mobil: 2398 1117
bw@silkeborg.dk

Netværk for PLF-vejledere og ressourcepersoner er for alle PLF-vejledere og ressourcepersoner, der er uddannet i forbindelse med Silkeborg Kommunes PK-PLF indsats (obligatorisk). Derudover er de tidligere fyrtårne fra PL-PLF indsatsen også meget velkomne i netværket, hvis de stadig har en funktion i skolens PK-PLF indsats.

Netværket har til formål at understøtte PLF-vejledernes og PLF-ressourcepersonernes arbejde på skolerne gennem videndeling på tværs af skoler samt bidrage med ny viden på området.

Der er oprettet en Google Drev-gruppe til det tværgående samarbejde, tilmelding til gruppen v/henvendelse til Mette.

I skoleåret 2019/20 vil der være 2 netværksarrangementer i tidsrummet kl. 13-16.

Datooverblik

Netværk for PLF-vejledere og ressourcepersoner

 • Torsdag den 14. november 2019 kl. 13-16
 • Mandag den 20. april 2020 kl. 13-16 (aflyst pga. Corona-situationen)

Mette Bak Bjerregaard
Mobil: 3069 9266
mbbj@silkeborg.dk

Målgruppe for netværket er alle pædagogiske medarbejdere, der beskæftiger sig med inklusion og/eller AKT. Desuden ledere, psykologer og ansatte på inklusionscentre også deltagere.

Netværkets formål er kompetenceudvikling af medarbejdere via formidling af viden, mulighed for sparring og ”Networking mellem kollegaer” samt præsentation af vigtigt (kort) nyt inden for emnet inklusion.

Aktiviteterne i netværket tager typisk form af en konferencedag og eventuelt et kort kursus.

Datooverblik

 • Inklusions- og AKT-netværk
 • Heldagsarrangement i uge 6 eller 8. Dato endnu ikke fastlagt.

Henrik Bendixen
Mobil: 5118 56 27
henrik.bendixen@silkeborg.dk

Alle skoler i Silkeborg Kommune er med i SSP-Samarbejdet. Skolen vælger selv sin SSP-vejleder, som indgår i SSP-samarbejdet.

Opgaver

 • At være en ressourceperson i forbindelse med forebyggelse af risikoadfærd – herunder kriminalitet og radikalisering – og misbrugsforebyggende arbejde, dette både i forhold til kolleger og skolens ledelse samt i forhold til børn, unge og forældre.
 • At skabe øget fokus på børn og unge, der ikke trives.
 • At deltage i skolens øvrige tværfaglige netværk, eksempelvis K-møder.

SSP-vejlederens ansvarsområde er centreret omkring det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde på skolen og i nærmiljøet.

SSP-vejlederne indgår i et fælleskommunalt netværk og opkvalificeres løbende med viden og kompetencer omkring emner som f.eks. tværfagligt samarbejde og forebyggelse af risikoadfærd, herunder rusmidler, sociale medier mv.

I dette netværk afholdes 2-3 årlige netværksmøder á 2 timer og et årsmøde for hele SSP-organisationen, som er et dagsmøde.

Møderne indkaldes gennem en personlig mail, så deltagerne er orienteret om dagsorden og tidspunkt og mødested. Der udsendes referater og materialer efterfølgende til alle i SSP-vejledernetværket.

Datooverblik

SSP-vejledernetværk:

 • ?. september 2019: Tema om Unge og HASH (dato på vej)
 • Mandag den 18. november 2019 kl. 8.30-15.00: SSP-årsmøde, Medborgerhuset, Sal A
 • Februar 2020: Temamøde
 • Maj 2020: Temamøde

Jørgen Pedersen
Mobil: 2176 4168
jpe@silkeborg.dk