Læringsnetværk for skoleledelser

Rammesætningen for arbejdet i læringsnetværk for skoleledelser fremgår af ”Grundlag for skoleledelse i Silkeborg Kommune 2016-2021”. Formål og mål er "plukket ud" nedenfor, opgaver og indhold samt rammer og organisering er beskrevet i to særskilte dokumenter for henholdsvis læringsnetværk for skoleledere og læringsnetværk for pædagogiske ledere.

Baggrund: Grundlag for skoleledelse i Silkeborg Kommune 2016-2021 (link til styrelsesvedtægtens bilag 1.13)

Læs om:

  • At understøtte udvikling af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber.
  • At fastholde og udvikle god, værdibaseret og professionel skoleledelse i Silkeborg Kommunes skolevæsen.
  • At sikre vidensinformeret ledelsespraksis med henblik på professionel udvikling af ledelse og medarbejdere.