Kommunale netværk for medarbejdere og ledere

De kommunale netværk har som primært formål at være en del af den kommunale kompetenceudvikling af vejledere og ressourcepersoner samt at understøtte videndeling på tværs af skoler og videndeling mellem skoler og Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). Læringsnetværk for skoleledelser er en del af Grundlag for skoleledelse i Silkeborg Kommune.

Hermed et overblik over de netværk, der tilbydes. Følg links nederst på siden og find en side pr. netværkstype med en kort beskrivelse af aktiviteter i de enkelte netværk.

Nyhed: Emu-respons.dk, Børne- og Undervisningsministeriets faglige vejledningsforum

På emu-respons.dk kan alle undervisere i grundskolen få vejledning om fag og prøver fra læringskonsulenterne. Hvert fag har sin egen gruppe, hvor du kan få svar på spørgsmål om for eksempel, hvordan undervisningen bedst muligt tilrettelægges, forståelse af fagenes mål og læseplan, lovgivning inden for fagene, prøvernes regler og forberedelserne op til prøverne.

Se en kort videopræsentation af emu-respons