Digitale læremidler og databehandleraftaler

Find de digitale læremidler, som der er indgået central aftale om. Indkøb af digitale læremidler er decentraliseret i Silkeborg Kommune pr. skoleåret 2021/22. Desuden en oversigt over forskellige gratis digitale læremidler, og nederst en oversigt over Skoleafdelingens databehandleraftaler.

Digitale læremidler, der er indgået aftale om pt., er:

Generelle aftaler

Læse & Skriveaftale, fra Mikroværkstedet

Download for lærere og elever til eget udstyr:

Gå til download.mikrov.dk 

Gå til tjektasken.nu 

På begge sites logges ind med uni-login. (Alle skoler). Udløb 31.07.2023

LærIT og Skoletube fra LærIT

Sitet giver adgang til en lang række digitale værktøjer. Der anvendes uni-login. (Alle skoler - C)

Gå til LærIT på laerit.dk 

Gå til Skoletube på skoletube.dk 

Ordbogen.com

Ordbogen.com, fra Ordbogen.com - aftalen omfatter også offline anvendelse af ordbogen. Der anvendes un-login. (Alle skoler). Løbende 1 årig aftale

Gå til Ordbogen.com

dr.dk/skole

Der anvendes uni-login - sitet stilles gratis til rådighed. (Alle skoler - gratis)

Gå til dr.dk/skole

Specifikke aftaler

Filmcentralen.dk

Filmcentralen.dk - der anvendes uni-login - de enkelte skoler abonnerer selvstændigt. (Individuelt valg - I)

Gå til Filmcentralen.dk

Generelle aftaler

 • Læse & Skriveaftale, fra Mikroværkstedet - lærere og elever kan downloade til eget udstyr via hhv. download.mikrov.dk og tjektasken.nu - på begge sites logges ind med uni-login. (Alle skoler - C) Udløb 31.07.2023
 • Grammateket grammatikhjælp til CD-Ord og Intowords.Udløb 31.07.2023 (I)
 • LærIT & Skoletube, fra LærIT - sitet giver adgang til en lang række digitale værktøjer. Der anvendes uni-login. (Alle skole - C)
 • Ordbogen.com, fra Ordbogen.com - aftalen omfatter også offline anvendelse af ordbogen. Der anvendes un-login. (Alle skoler - C) Løbende 1 årig aftale

Generelle aftaler

 • SkolEdu, fra SkolEdu - der anvendes uni-login - Matematik for 1.-9. klasse - adgangen er gældende alle skoler. (C). Udløb 31.07.2023 

Specifikke aftaler

 • Matematikfessor.dk Udløb efter skoleåret 31.07.23. (I)
  Følgende skoler er med i aftalen. Ans Skole, Balleskolen, Bryrup Skole, Frisholm Skole, Grauballe Skole, Gødvadskolen, Langsøskolen, Sejs Skole, Silkeborg Ungdomsskole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Trekløverskolen, Vestre Skole, Virklund Skole, Voel Skole

Specifikke aftaler

Biologi (I)

 • Danske dyr: Ans Skole, Buskelundskolen, Dybkær Specialskole, Frisholm Skole, Gjern Skole, Gjessø Skole, Grauballe Skole, Gødvadskolen, Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sejs Skole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Trekløverskolen, Vestre Skole, Voel Skole (I). Udløb 31.07.2022 - aftalen kan opsiges med 2 mdr. varsel før skoleårs start.

Digitale læremidler, der er gratis og tilgængelige via forskellige hjemmesider

Angst

Onlineforløb om angst, målrettet unge, bestående af 26 videoer med viden og værktøjer, se mindhelper-skolen.dk

Digital dannelse

Gratis undervisningsmateriale om digital dannelse til udskolingen. Gennem otte videofortællinger behandles forskellige aspekter omkring unges digitale liv, eks. emner som delingskultur, digitale krænkelser, grænser i fællesskaber og digital sundhed, se cfdp.dk 

Fjernundervisning

Inspiration til fjernundervisning – findes på skoleudvikling-siden

Inspiration til samarbejde i klassen efter fjernundervisning - findes på skoleudvikling-siden

Førstehjælp

Undervisningsmaterialet "Mod til at handle" fra Røde Kors er lavet til folkeskolernes udskoling, og selvom eleverne i undervisningsforløbet skal reflektere over førstehjælp i forskellige scenarier, erstatter det ikke et førstehjælpskursus. Men det er et supplement, som også kan give eleverne mod til at handle, når de står overfor andre udfordringer.

De interaktive film er tilgængelige for alle på www.modtilathandle.dk, hvor der også er en lærervejledning til skolelærerne.

Hygiejne

Materialer til hygiejnekoordinatorerne i Fællesdrev

Ren Rutine, inspirationspakke på sst.dk

Ordblindhed og angst

Ordblindhed.dk for bl.a. fagpersoner

Ordblindhed, gode råd vedr. de små klasser på kp.dk

AppWriter (en hjælp fra VSL) kan tilføjes som udvidelse på Google Drev, se opslag på Aula eller link til en præsentationsside på Google.dk

Praksis

Fagligt vejledningsforum, emu-respons.dk om fx undervisning i fagene, fælles mål og test/prøver

Praksisnær undervisning i skolen, materiale fra DLF og KL på Viden på Tværs, vpt.dk

Seksualundervisning - grænsesætning

Grænseløst.dk tilbyder børn og unge viden om seksualitet og seksuelle grænser, og ligeledes opfordrer dem til at reflektere over egen adfærd. Håbet er, at Grænseløst.dk kan skabe et fundament for den gode dialog blandt unge, hvad enten det handler om holdninger til sugardating, samtykkeloven, eller deling af nøgenbilleder, se grænseløst.dk.

Diverse

Fyrværkeri, sæt det på skoleskemaet, materialer fra Sikkerhedsstyrelsen på fyrvaerkeri.dk

Taknemmelighed på skoleskemaet, gratis undervisningsmateriale målrettet elever i 7.-10. klasse, det består af fem lektioner, på taknemli.dk.

Teamsamarbejde i skolen, find en række inspirationsmaterialer på eva.dk.

Gyldendal Uddannelse har forskellige tilgængelige webinarer og oplæg:

Gratis digitale undervisningsmaterialer inden for samfundsrelevante og aktuelle tematikker, se og undersøg forstå.dk. Her er f.eks. forløb vedr. Filmkundskab; Psykologi

Naturfag, bæredygtighed, skraldesafari og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning

Fjernvarmeskolen, med undervisningsforløb til 4.-6. klasse og 7.-9. klasse, herunder en række forskellige animationer
(Find mere direkte link under Silkeborg Naturfagscenters materialer, se boks om Fjernvarme samt affald, genbrug og miljø)

Skolebesøgs-ordningen Book en ekspert.dk fra teknologi-virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, som arbejder med forskellige aspekter af naturvidenskab og teknologi (vindmøller, IT, biodiversitet mm.)

Stærke naturfaglige læringsfællesskaber, snliskyen.dk er en e-læringsportal med tre spor: 19 e-læringsforløb for naturfagslærere på alle klassetrin; 15 online undervisningsforløb; Online inspirationsmaterialer.

Den Grønne Rygrads lærerværktøj, et digitalt kort viser vej til grønnere undervisning. Find inspiration til din bæredygtighedsundervisning, klik på Silkeborg Kommune i kortet og find lokale tilbud

LIFE, aktuelle samfundsudfordringer vedr. bæredygtighed, gratis undervisningsforløb, se life.dk

Bæredygtighed, se susatinable.dk

Forskere deler ud af deres nyeste viden. Nye gratis inspirationsmaterialer til grundskolen formidler forskning i klima, energi og universet. Materialerne giver med afsæt i ny naturvidenskabelig viden forslag til undervisning på alle klassetrin fra 1.-9. klasse med en faglig progression gennem naturfagene, se kp.dk

En lang række undervisningsmaterialer fra Silkeborg Naturfagscenter, se skoleudvikling. silkeborg.dk

Skraldesafari med børn og unge, udviklet af Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen. En udendørsaktivitet, hvor 1.-6. klassetrin går på opdagelse efter skrald i lokalområdet, se plastikviden.dk

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU), videnspakker mv. på eva.dk

Diverse

Gratis digitale undervisningsmaterialer inden for samfundsrelevante og aktuelle tematikker, se og undersøg forstå.dk. Her er f.eks. forløb vedr. Biologi; Fysik/kemi; Geografi; Matematik; Natur/teknologi

En databehandleraftale skal indgås, når en leverandør behandler data på vegne af Silkeborg Kommune. Alle databehandleraftaler vedr. skolerne i kommunen indgås af Skoleafdelingen.

Følgende databehandleraftaler er indgået pr. 1. januar 2020:

Databehandleraftaler

 • Netcompany - den landsdækkende kommunikationsplatform AULA

 • Meebook - kommunens læringsplatform. Meebook anvendes til planlægning af undervisning og oprettelse af elevplaner. 

 • Rambøll - ’Hjernen & hjertet’ anvendes til trivselsundersøgelser og kvalitetsrapporter.

 • Gyldendal - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af Gyldendal. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • GO-forlag - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af GO-Forlag. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • Alinea - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af Alinea. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • CLIOOnline - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af CLIOOnline. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • Webtjenesten lærit.dk - omhandler skolernes anvendelse af skoletube.dk. Leverancen indeholder en række værktøjer til brug for børnene. Er også lager for produktioner fra børnene.

 • WizKids - sørger for brugerhåndtering på kommunens Google Suite for Education. Bidrager også med en række mindre værktøjer.

 • August & Hemmingsen - omfatter et digitalt læremiddel 

 • Danviden - aftalen omhandler behandling af data i forbindelse med børnenes brug af skoledu.dk i matematik.

 • Hogrefe - anvendes til trivselsundersøgelser.

 • EasyIQ - formidler en linksamling til AULA

 • EDULAB - behandler data i forbindelse med brugen af Matematikprofessor.

 • MV-Nordic - behandler data i forbindelse med anvendelsen af læse- og skriveværktøjer.

 • Ordbogen.com - behandler data i forbindelse med ordbogsværktøjer samt grammatikøvelser

 • Klassetrivsel - anvendes til trivselsundersøgelser

 • IST - behandler data i forbindelse med elevadministration, skemalægning og lignende.

 • Psykiatrifonden - behandler data vedr. Triv Nu (trivsel)

 • Systematics - behandler data i forbindelse med skolernes biblioteksudlån.

 • Aabenraa Kommune - behandler data i forbindelse med biblioteksspil: BibGame

 • Apricore - behandler data i forbindelse med Silkeborg Ungdomsskoles elevadministration

 • Astma Allergi Forbundet - Undervisningsmaterialer. Anvender UniLogin som ID.

 • BIB-Tellerup - behandler data i forbindelse med digitale bøger.

 • BMTP - behandler data i forbindelse med undervisningsspil

 • BookBites - behandler data i forbindelse med lån af digitale bøger

 • Contera - behandler data i forbindelse med matematikprogrammet E-mat.

 • Danske Skoleelever - behandler data i forbindelse med deltagelse i organisationens arrangementer.

 • Dansk Skoleidræt - behandler data i forbindelse med idrætsstævner

 • Dansk Skoleskak - behandler data i forbindelse med Skak i undervisningen

 • Forlaget Matematik - behandler data i forbindelse med materialer fra Matematiklærerforeningen.

 • Frontread - behandler data i forbindelse med læseundervisning.

 • Gullhøj - digitale læremidler. Anvender UniLogin.

 • JH Software - behandler data i forbindelse med matematiktræningsprogrammer.

 • JP/Politikens hus - behandler data i forbindelse med arrangementer på JyllandsPosten. 

 • Min Læring - behandler data i forbindelse med minlaering.dk

 • Psykiatrifonden - behandler data i forbindelse med undersøgelser vedr. fondens arbejde.

 • Restudy - behandler data i forbindelse med videovejledninger.

 • Rådet for Sikker Trafik - Undervisningsmaterialer. Cyklistprøve. Anvender UniLogin.

 • Triangle Music Games - musikspil, undervisningsmateriale

 • LIFE -  behandler data i forbindelse med Novo Nordisk projekt, life.dk.