Læs bilag 3.05 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen om IT - BYOD, Chromebooks, GDPR og Google Suite for Education.
Denne tekst er rettet mod forældre og andre interesserede.

Aula, spørgsmål og svar for medarbejdere

Se Silkeskole-hjemmesiden på sites.google.com/silkeskole.dk/aula-for-medarbejdere/startside

Databeskyttelse (GDPR) inkl. databehandleraftaler for skoleledelser/-medarbejdere

Se pjecen "Beskyttelse af personoplysning - for skoleledelser m.fl."

Digitale læremidler

Digitale læremidler, der er indgået aftale om pt., er:

Generelle aftaler

Læse & Skriveaftale, fra Mikroværkstedet

Download for lærere og elever til eget udstyr:

Gå til download.mikrov.dk 

Gå til tjektasken.nu 

På begge sites logges ind med uni-login. (Alle skoler - C). Udløb 31.07.2020

LærIT og Skoletube fra LærIT

Sitet giver adgang til en lang række digitale værktøjer. Der anvendes uni-login. (Alle skole - C) Udløb 20.11.2019

Gå til LærIT på laerit.dk 

Gå til Skoletube på skoletube.dk 

Ordbogen.com

Ordbogen.com, fra Ordbogen.com - aftalen omfatter også offline anvendelse af ordbogen. Der anvendes un-login. (Alle skoler - C) Løbende 1 årig aftale

Gå til Ordbogen.com

dr.dk/skole

dr.dk/skole - der anvendes uni-login - sitet stilles gratis til rådighed. (Alle skoler - gratis)

Gå til dr.dk/skole

Specifikke aftaler

Filmcentralen.dk

Filmcentralen.dk - der anvendes uni-login - de enkelte skoler abonnerer selvstændigt. (Individuelt valg - I)

Gå til Filmcentralen.dk

Generelle aftaler

 • Læse & Skriveaftale, fra Mikroværkstedet - lærere og elever kan downloade til eget udstyr via hhv. download.mikrov.dk og tjektasken.nu - på begge sites logges ind med uni-login. (Alle skoler - C) Udløb 31.07.2020
 • LærIT & Skoletube, fra LærIT - sitet giver adgang til en lang række digitale værktøjer. Der anvendes uni-login. (Alle skole - C) Udløb 20.11.2019
 • Ordbogen.com, fra Ordbogen.com - aftalen omfatter også offline anvendelse af ordbogen. Der anvendes un-login. (Alle skoler - C) Løbende 1 årig aftale
 • Dansk.gyldendal.dk for overbygningen, fra Gyldendal, der anvendes uni-login - (Alle overbygningsskoler - I) Udløb 31.07.2020
 • Dansk3-6.gyldendal.dk for mellemtrin, fra Gyldendal, der anvendes uni-login (Alle grundskoler - I) Udløb 31.07.2020
 • Læsløs.dk,laesloes.gyldendal.dk, fra Gyldendal - dansk i indskolingen - der anvendes uni-login  (Alle skoler - I). Udløb 31.07.2020 

Specifikke aftaler

 • MiVo - støtte og træningsprogram til CD-Ord og Intowords. Udløb 31.07.2019 (I). Følgende skoler er med i aftalen: Ans Skole, Balleskolen, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Grauballe Skole, Gødvad Skole, Hvinningdalskolen, Resenbro Skole, Sejs Skole, Silkeborg Ungdomsskole, Sølystskolen, Thorning Skole, Virklund Skole, Voel Skole

Generelle aftaler

 • SkolEdu, fra SkolEdu - der anvendes uni-login - Matematik for 1.-9. klasse - adgangen er gældende alle skoler. (C). Udløb 31.07.2020 

Specifikke aftaler

 • Matematikfessor.dk Udløb efter skoleåret 31.07.20. (I)
  Følgende skoler er med i aftalen. Ans Skole, Balleskolen, Bryrup Skole, Frisholm Skole, Gjessø Skole, Grauballe Skole, Gødvad Skole, Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sejs Skole, Silkeborg Ungdomsskole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Trekløverskolen, Vestre Skole, Virklund Skole, Voel Skole

Specifikke aftaler

Engelsk Udskoling: (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Fårvang Skole, Langsøskolen, Sølystskolen og Vestre Skole
 • Gyldendal: Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Skægkærskolen, Virklund Skole
 • Alinea: Hvinningdalskolen, Sejs Skole

Engelsk Mellemtrin (I)

 • Clio Online: BalleskolenFunder-Kragelund Skole, Gjessø Skole, Langsøskolen, Sorring Skole, Sølystskolen, Thorning Skole, Vestre Skole, Virklund Skole
 • Gyldendal: Bryrup Skole, Buskelundskolen, Gjern Skole, Grauballe Skole, Sejs Skole, Skægkærskolen
 • Alinea: Hvinningdalskolen

Engelsk Indskoling (I)

 • Clio Online: Funder-Kragelund Skole, Gjessø Skole, Resenbro Skole, Sejs Skole, Sølystskolen
 • Gyldendal: Balleskolen, Buskelundskolen, Fårvang Skole, Gjern Skole, Grauballe Skole, Skægkærskolen
 • Alinea: Hvinningdalskolen

Tysk Udskoling (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Sølystskolen, Vestre Skole
 • Gyldendal: Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Funder-Kragelund Skole, Langsøskolen
 • Alinea: Hvinningdalskolen, Sejs Skole, Skægkærskolen

Tysk Mellemtrin (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Gjessø Skole, Sølystskolen, Thorning Skole, Vestre Skole, Virklund Skole
 • Gyldendal: Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Fårvang Skole, Grauballe Skole, Langsøskolen
 • Alinea: Hvinningdalskolen

Alle aftaler på sprogfag udløber 31. juli 2021 

Historie Udskoling (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Vestre Skole
 • Gyldendal: Funder-Kragelund Skole, Virklund Skole

Historie Mellemtrin (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Gjessø Skole, Sejs Skole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Trekløverskolen, Vestre Skole, Virklund Skole, Voel Skole
 • Gyldendal: Sejs Skole

Religion Udskoling (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Funder-Kragelund Skole, Sejs Skole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Vestre Skole
 • Gyldendal: Frisholm Skole, Virklund Skole

Religion Mellemtrin (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Balleskolen, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Gjessø Skole, Grauballe Skole, Resenbro Skole, Sejs Skole, Skægkærskolen, Sorring Skole, Sølystskolen, Thorning Skole, Vestre Skole, Virklund Skole, Voel Skole

Religion Indskoling (I)

 • Clio Online: Bryrup Skole, Buskelundskolen, Frisholm Skole, Sejs Skole, Sølystskolen, Thorning Skole

Samfundsfag (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Bryrup Skole, Buskelundskolen, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Fårvang Skole, Langsøskolen, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Vestre Skole
 • Gyldendal: Virklund Skole

Alle aftaler på Kulturfag udløber 31.07.2021 

Generelle aftaler

xPlore

Alle skoler med udskoling, undtaget Trekløverskolen. (I). Udløb 31.07.2020

Specifikke aftaler

Natur & Teknologi Mellemtrin (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Dybkærskolen, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Gjessø Skole, Grauballe Skole, Gødvad Skole, Hvinningdalskolen, Sejs Skole, Skægkærskolen, Thorning Skole, Trekløverskolen, Vestre Skole, Voel Skole
 • Gyldendal: Fårvang Skole
 • GO-Forlag: Balleskolen, Bryrup Skole, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sølystskolen, Virklund Skole

Natur & Teknologi Indskoling (I)

 • Clio Online: Ans Skole, Frisholm Skole, Funder-Kragelund Skole, Gjessø Skole, Grauballe Skole, Gødvadskolen, Hvinningdalskolen, Skægkærskolen, Thorning Skolen, Trekløverskolen, Vestre Skole
 • Gyldendal: Sejs Skole
 • GO-Forlag: Balleskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sølystskolen, Virklund Skole

Alle aftaler på N&T udløber 31.07.2021

Biologi (I)

Aftale udløber 2022, 3 år.

Ans Skole, Buskelundskolen, Dybkær Specialskole, Frisholm Skole, Gjern Skole, Gjessø Skole, Grauballe Skole, Gødvadskolen, Hvinningdalskolen, Langsøskolen, Resenbro Skole, Sejs Skole, Skægkærskolen, Sølystskolen, Thorning Skole, Trekløverskolen, Vestre Skole, Voel Skole (I). 

Udløb 31.07.2022 - aftalen kan opsiges med 2 mdr. varsel før skoleårs start.