Der er i februar 2019 udarbejdet et notat om emnet.

  • Status og mål for elevens alsidige personlige udvikling og sociale læring kan, på samme måde som status og mål for den enkelte elevs læring, indgå i elevplanen uden forældrenes samtykke. Dette har hjemmel i folkeskoleloven. 
  • Trivselsundersøgelser, der foretages gennem et spørgeskema, som eleven svarer på og som omhandler elevens velbefindende og følelsesmæssige tilstand (eks. klassetrivsel.dk), kan lægges i elevplanen i læringsplatformen, hvis der indhentes samtykke fra elevens forældre.

Se eksempler på, hvilke spørgsmål, der kan stilles uden samtykke og med samtykke, procedure for samtykke mv. i notatet Arbejdet med elevens læring, elevens alsidige udvikling og elevens trivsel i læringsplatformen.

Undervisningsminister Merete Riisager har nedsat en gruppe, der skal rådgive Regeringen i forhold til at forenkle elevplanerne. Forenklede elevplaner skal understøtte/hjælpe de fagprofessionelle i arbejdet med at gøre alle børn så dygtige, de kan. Vi har sammen med Niels Jørgen Jensen og Trine Falck Steen fra Silkeborg Lærerforening arbejdet med et notat, der netop skal hjælpe og understøtte de fagprofessionelle i arbejdet med elevplanen og dialogisk evaluering.

Målet med dette notat er overordnet:

  • Arbejdet med elevplanerne er undervisning, ikke et fragmenteret arbejdet ved siden undervisningen.
  • Elevplanerne skal understøtte den enkelte elevs læring og alsidige udvikling … alle elever skal blive så dygtige, de kan.
  • Elever og forældre skal meget gerne aktivt inddrages, da dette skaber stor værdi for alle parter.
  • Elevplanerne skal være enkle, gerne korte, og forståelige for alle, da dette understøtter det enkelte barns læring og alsidige udvikling på bedst mulige vis.

Notatet er altså et forsøg på at understøtte og hjælpe alle fagprofessionelle i arbejdet med elevplanen, dialogisk evaluering og vigtigst: med at skabe god undervisning, så alle elever bliver så dygtige, de kan.

Læs notatet: Sådan kan man arbejde med elevplan og dialogisk evaluering af 5. maj 2019

Der er inspirationsmateriale og forslag til konkrete forløb med fokus på det timeløse obligatoriske emne Uddannelse og job i læringsplatformen Meebook.
Materialet findes i ShareIt, søg: Uddannelse og job, Silkeborg Kommune.