Fjernundervisning

Materialer og inspiration rettet mod skolernes medarbejdere

Oversigt over udeskole-aktiviteter

Naturfagscentret genåbnede ultimo april 2020 – under lidt andre vilkår end normalt.

Læs også i boksen "Ude-undervisningssteder i Silkeborg Kommune".

På denne oversigt findes links til hjemmesider med konkrete udeskoleforløb og inspiration til undervisning ude - samt mulighed for sparring.

Materialerne på listen er alle kvalitetstjekket af skolekonsulenterne. Listen opdateres løbende!

I uge 16/2020 blev der udleveret et stjernetelt til brug for udeskole til samtlige folkeskoler. Flere telte kan købes, kontakt Søren Lumbye, mobil 2491 1030.

Generel inspiration om udeliv: Hjemmesiden KP udeliv samler og formidler viden, eksempler og gode råd om udelivsaktiviteter og undervisning 

Naturfagscentret

 • modtager klasser med naturvejledning og udeskole i naturen omkring AQUA, se i boksen "Inspiration til udeskole". Følg AQUA Naturfagscenter på Facebook, UD&LÆR eller nyhedsbrevet til skoler.

Museum Silkeborg

Naturen i og omkring Silkeborg

Spejderhuse i Silkeborg Kommune, der muligvis kan lånes

KFUM-SPEJDERNE, Silkeborg gruppe - råder over disse hytter:

KFUM-SPEJDERNE, Gjern gruppe - råder over:

 • Herredsvej 16 (Gjern), er udlånt til Gjern Skole, normalt kontakt tlf. 8687 5740

KFUM-SPEJDERNE, Kjellerup gruppe - råder over:

KFUM-SPEJDERNE, Fårvang gruppe - råder over:

 • Ungdomsborgen, Tvilum Kirkevej 11, Fårvang, kontakt tlf. 2857 2084

DE GRØNNE PIGESPEJDERE - råder over:

 • Balle Torv 11 (Balle), kontakt tlf. 3027 0924

DDS - råder over:

FDF - råder over

 • Almindsøvænget 1, kontakt tlf. 9740 2551
 • Balle Torv 7 (Balle), kontakt tlf. 2986 4892

Hermed en venlig hjælp til at overskue hvad man må og ikke må mht. opvarmning og sikkerhed. I tilfælde hvor det kan være svært at overholde afstandskrav mv., så kontakt Ejendomme for en drøftelse af forholdene.

Anvendelse af certificerede telte 

Ejendomme anbefaler, at der udelukkende anvendes certificerede telte, der opstilles af udlejningsvirksomheder. 

I tilfælde af at man selv indkøber og opsætter telte, så er man som ejer og bruger selv ansvarlig, herunder for brugernes sikkerhed, brandkrav, afstandskrav, flugtveje mv.

Teknisk service kan ikke bestilles til at opsætte eller nedtage telte.

Ved alle opsætninger af telte skal Teknisk Service involveres, således at det sikres, at adgangsveje ikke blokeres.

Ejendomme kan være behjælpelig med at formidle kontakt til telt-udlejer

Afstandskrav 

For at undgå brandspredning fra telte til bygninger gælder nedenstående afstandskrav. Er du i tvivl kan du kontakte Ejendomme, Teamleder Lars Thygesen, mobil 2498 8669.

Bygninger generelt

Mod facader, som er betragtet som en brandsektion, kan telte opsættes uden afstand. En brandsektion er typisk opført i ubrandbare materialer (tegl el.lign.) uden døre og vinduer. Typisk vil dette være ved en gavl.

Mod facader, som ikke er en brandsektion, dvs. typisk opført i brandbare materialer eller med døre/vinduer, skal der holdes min. fem meters afstand til bygningen. I visse tilfælde med særligt brandbare materialer kan afstanden være 10 meter.

Udhuse, garager, bålhuse, skure mv. som ikke er sammenbygget med andre bygninger

Her er der ingen afstandskrav.

Varmelamper og anden opvarmning

I den koldeste tid kan der helt ekstraordinært anvendes varmelamper i teltene for at understøtte børn og voksnes komfort. Ved enhver opsætning er det vigtigt, at alle installationer udover at tilslutte apparatet i udtaget udføres af en autoriseret installatør.

Der har været eksempler på, at forlængerledninger er blevet gravet ned af forældre o.l. Det er strengt forbudt.

Enhver opsætning af varmelamper i telte skal aftales med Teknisk Service.

Det skal samtidig understreges, at brugen af lamperne skal begrænses så vidt muligt, da det er en meget dyr opvarmningsform. Anvendelsen af varmelamperne kan kun ske, så længe der er Corona-restriktioner.

Lars Thygesen, mobil 2498 8669, Teamleder, Energi & Vedligehold, Ejendomme

 1. sæt pløk #1 i jorden, der hvor midterstangen skal være.
 2. lav en snor på 6,6 m
 3. lav en snor på 6,4 m
 4. bind et øje i hver ende af begge snore, så den ene bliver ca. 6,4 m lang og den anden ca. 6,2 m lang
 5. læg den ene løkke på den lange snor rundt om pløk #1
 6. stræk snoren ud og pløk #2 gennem øjet i den anden ende
 7. løft snoren af pløk #2 og sæt det ene øje på den korte snor på i stedet
 8. stræk nu begge snore og placer pløk #3 gennem begge øjer i snorene samtidigt
 9. løft nu øjet fra den lange snor af pløk #3 og øjet fra den korte snor af pløk nummer 2
 10. gentag 8 og 9 samme vej rundt som punkt 9, til der er formet en cirkel med seks pløkker med ca. samme afstand
 11. fastgør hvert af de seks ben i Asivik Startent i hver sin pløk i cirklen
 12. saml midterstangen og rejs den under teltdugen, hvor pløk nummer 1 står (denne kan nu med fordel fjernes
 13. juster opstramningen og spænd evt. barduner ud også

Med tak til SpejderSport!

Læringsplatformen Meebook

Det oplagte sted at formidle opgaver og forløb digitalt er i læringsplatformen. Forløb i læringsplatformen kan indeholde:

 • Dine egne opgaver, tekster, instruktionsvideoer mm.
 • Forløb og opgaver fra de digitale læremidler. Disse kan også kombineres med dine egne tilføjelser

I læringsplatformen kan der formidles afleveringsopgaver, der skal tænkes i bred forstand. Det behøver ikke blot være skriftlige afleveringer. Det kan også være billeder, der viser elevens arbejde og læring, videoer med oplæg, forklaringer, læsning, produkter fra Google Suite for Education såsom slides, regneark, tekster osv.

I læringsplatformen kan du følge med i opgaveløsningen, og det er muligt at give feedback undervejs og ved aflevering. Der er videoguides i platformen.

Meebook: learn.meebook.com

Aula

Det er også muligt at formidle forløb og information via Aula. Dette kan fx gøres via:

 • Links til ressourcer i ugeplan i Google Docs ugeplan (som link i linksamlingen i Aula).
 • Huskelisten i Aula.
 • Opslag eller beskeder med vedhæftede filer eller links til ressourcer.

Aula - www.aula.dk

Vær opmærksom på: 

 • Giv kun beskeder et sted!
 • Brug gerne de kanaler du plejer og vær konsekvent i dit valg.
 • Tal sammen i klasseteamet, så I kan sende information ud samlet.

Fælles for Google Workspace er, at dokumenter kan deles. Dette kan være brugbart til gruppearbejde, hvor eleverne kan arbejde kollaborativt i dokumenter, regneark, slides osv., selvom de sidder i hvert sit hjem. Du kan kigge med i arbejdet via klassemapperne i Google (tildeles via Edulife) eller hvis forløbene håndteres i læringsplatformen Meebook, hvor du kan tildele skabeloner fra Google  til eleverne i afleveringsopgaverne.

Se på skolestyrelse.silkeborg.dk Bilag 3.05.04 

Vejledning til edulife-mapperne

Samarbejde med elever/fjernundervisning via edulife-mapperne

Google Meet, retningslinjer

 1. Møder med elever, klasser, vejledning af elever/grupper og lignende.
  • Deltagere i mødet skal benytte deres silkeskole.dk-konto.
  • Det er en forudsætning, at læreren opretter mødet, så læreren er mødeejer, og dermed som den eneste kan styre adgangen fra deltagere, der ikke benytter silkeskole.dk (der skal være specifikke årsager til, at en deltager ikke benytter sin skolekonto).
  • Læreren gøres opmærksom på, at der teknisk er fjernet mulighed for at optage mødet, men at det ikke er nogen garanti for, at det kan optages via andre digitale devices.
  • Eleven gøres opmærksom på, at deltagere logges med bl.a. navn, konto, længde af deltagelse og andre ting.
  • Hvis man holder løbende åbningstider, vil det være en god idé at oprette dem via kalenderaftaler, da det her kan forhindres, at deltagere inviterer andre.

 2. Møder med kolleger, personalemøder og lignende
  • Mødet indkaldes om muligt af den deltager, der har højest anciennitet.
  • Møde kan kun oprettes fra en silkeskole.dk-konto, deltagere med silkeskole.dk-konto skal være logget ind på den for at deltage. (For nemheds skyld, da mødeejer ellers skal godkende).
  • Mødeejer vælges på højest mulige niveau, da det er mødeejer der godkender evt. deltagere uden silkeskole.dk-adgang.

 3. Vær altid ekstra opmærksom ved tilladelse til udefrakommende deltagere, da der altid vil være en mulighed at melde ind med falsk brugernavn. (Det kræver lidt it-skills, men er set).

 4. Fjernundervisning via videokonference adskiller sig ikke fra anden undervisning. Der er dog nogle tekniske muligheder, der ikke findes i normal praksis. Vær derfor opmærksom på, hvordan I samtaler om sager, der kan have personfølsom/fortrolig karakter.

Fjernundervisning v/Google Workspace

Google tekst til tale-vejledning

Hangout Meet

Måske en mulighed for klassens time eller debatter hjemmefra: meet.google.com

Læs mere om det her: support.google.com

Digitale læremidler, som er centrale (aftalt) og frit tilgængelige

Corona på skemaet

 • Sundhedsstyrelsen har udgivet tre undervisningsforløb for hhv. 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse: coronapåskemaet.alinea.dk

Silkeborg Kommune har indgået databehandleraftaler mv. med disse digitale portaler - eller de er offentligt tilgængelige (Se oversigt over de indgåede kommunale aftaler). Der logges på med Unilogin.

Skoletube

Skoledu

Emu

DR-undervisning

KK44

Sex og Samfund

Forstå.dk

Gyldendal

 • Gyldendal giver fri adgang til digitale læremidler til fjernundervisning under nedlukningen i foråret 2021. Ikke automatisk men ved henvendelse om specifikke behov, se flyer fra Gyldendal i Google Fællesdrev.

FabLab

AQUA Naturfagscenter

Videncenter for Sprog og læsning (VSL)

Læsning - digitale læremidler, hvor vi har abonnement

Søg inspiration til læsning i aldersgrupperne 0-13 år - og med information på 10 forskellige sprog - i Aarhus Kommunes projekt READ: www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/

Inspiration til idræts- og bevægelsesaktiviteter i hjemmeundervisningen.

Bevægelse – koblet til læring – Dansk Skoleidræt:

Fun Skills for udskolingen - hjernetræning gennem bevægelse:

 • Her findes 60 Fun Skills videoer. Der er i alt 12 øvelser med hver 5 progressioner. I videoerne vises og forklares øvelserne tydeligt: skoleidraet.dk/aktiviteter/projekter/fun-skills

  OBS: Hav tålmodighed første gang, du skal afspille en Fun Skills video - der kan i nogle tilfælde være cirka 10 sekunders ventetid, før videoen vises.
  Herefter kan du let og hurtigt afspille de resterende videoer.

Inspiration til bevægelse i hjemmet

To bevægelses-spil:

Centrale kilder til materiale

Børne- og Undervisningsministeriets vejledning og inspiration

Oversigt over inspiration til fjernundervisning og nye vejledningsmaterialer mv. pr. 19.11.2020

Emu.dk materiale

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har stillet en række vejlednings- og inspirationsmaterialer til rådighed. Materialerne omfatter bl.a. gode råd til fjernundervisningen, inspiration til styrket fjernundervisning, inspiration til at støtte udsatte elever, ledelsens rolle, didaktiske overvejelser ved kombineret fjern- og fremmødeundervisning. Find alt på https://emu.dk/grundskole/corona-gode-raad-til-undervisning.

Materiale som er egnet til at sende til forældrene:

Kommunikation til forældre i det hele taget:

 • Lav og del en video med klassens forældre. En idé – til at berolige nogle forældre –  kunne være, at du laver nogle små klassevideoer, der viser, hvordan I håndterer den nye hverdag efter Corona. F.eks. hvilket tiltag der er gjort, hvordan det udmøntes i praksis, hvordan eleverne følger retningslinjerne osv skoletubeguide.dk 
 • Anvend Skype til telefonmøder med forældre – aht. GDPR, dvs. via en administrativ pc.
  Se en vejledning til, hvordan mødet sættes op, så man kan deltage pr. mobiltelefon.

Underviserens forklaringer, feedback og hilsner

Du kan benytte de digitale værktøjer i Skoletube, fx ScreenCastify til at lave instruktionsvideoer og videohilsner til dine elever. Videoerne kan efterfølgende vises til eleverne i forløb i læringsplatformene. Her kan eleverne vende tilbage til videoerne, og se dem flere gange, hvis der er behov for det. Giv også gerne feedback på video. Erfaringer viser, at eleverne responderer godt på denne form for feedback. ScreenCastify på Skoletube

FabLab har udarbejdet en video til, hvordan man kan komme i gang med at lave skærmoptagelser: google.com/silkeskole.dk

Videovejledning til skærmoptagelser i Google Chrome

 

Analog undervisning støttet af det digitale

Der kan formidles mange forskellige typer opgaver og forløb digitalt. Alle aktiviteter behøver ikke foregå på en skærm. Herunder et par eksempler:

Arbejde med opgaver i analog opgavebog

Du kan oprette opgaver, der henviser til opgaver i de analoge bøger. Eleverne kan slutteligt aflevere ved at tage et billede af det analoge arbejde, som du kan se i afleveringen. Billedet vedhæftes ligesom et normalt dokument. En anden løsning kunne være video-afleveringer, hvor eleven forklarer og viser sit arbejde med opgaverne i bogen, fx optaget med mobiltelefon og afleveret i læringsplatformen.

Arbejdsgange og konkrete opgaveløsninger

Konkrete opgaver som fx undersøgende arbejde i naturen eller visning af arbejdsmetoder, kan også afleveres digitalt. Afleveringen kan være et billede eller en video fra eleven, der viser hvad eleven, eller gruppen af elever, har arbejdet med og lært.

Eksempel A: Eleven har fået en opgave om, at der skal fanges og kategoriseres insekter fra haven. Eleven tager billeder af insekterne, og afleverer billedet i opgaven på læringsplatformen.

Eksempel B: Eleverne skal arbejde i en lille gruppe på tre personer i matematik. Der arbejdes med ligedannethed og vurdering af træers højde ud fra viden om ligedannethed. Eleverne filmer eller tager billeder af deres fremgangsmåde, og afleverer medierne i opgaven på læringsplatformen.

Brug af Kahoot

Et eksempel: Lad eleverne se en film. Eleverne parres 3 og 3, hver elev laver en Kahoot til de 2 andre i gruppen. Når eleven skal formulere spørgsmål, samler eleven selv op på filmens tematikker, på elevens eget faglige niveau. At formulere spørgsmål, så spørgsmålet er forståeligt for alle, vil udfordre mange elever fagligt på det helt rigtige niveau.

Alle elever i gruppen skal svare på de andres Kahoot, så her vil de samle op på nye perspektiver af filmen. Det giver et langt højere fagligt niveau, end ved at underviseren sender en færdig Kahoot ud. Underviseren skal altså blot sende link til film og formulere opgaven!

Evalueringsvideoer

Videoer er en god måde at lave opsamlinger og evalueringer. Eleverne kan få til opgave, at de skal aflevere en video, hvor de fx forklarer centrale begreber, ny læring eller faglige områder. Videoerne giver læreren god mulighed for at opsamle, om det faglige stof, eller den faglige metode, er lært.

Videoerne kan lægges i Google Drev eller Skoletube, hvor eleverne kan linke til i afleveringen i læringsplatformene.

Online klasseundervisning

Google Meet kan håndtere video-online møder med op til 250 deltagere. Du kan afholde klassekonferencer med eleverne, hvor du informerer om dagens program. Se vejledning til hvordan du kommer i gang her

Her kommer 10 tips til, hvordan du faciliterer et godt videomøde

 • Lav en dagsorden og del den gerne med eleverne på forhånd
 • Forbered slides eller andet materiale
 • Vær til stede i mødet i god tid - gerne 10 minutter før tid
 • Sig hej til eleverne, efterhånden som de dukker op i videomødet
 • Bed eleverne om at slukke for deres lyd, når de ikke har ordet - brug headset, så man undgår ekko
 • Del indholdet på din skærm, så eleverne kan se dine slides eller andet materiale
 • Aktiver eleverne undervejs. Stil fx spørgsmål, bed dem om at svare i chatten, giv dem en opgave eller del et link i chatten. Vælg en hjælper til at administrere chatten/håndsoprækning
 • Lav brainbreak, hvis mødet er over 30 minutter langt
 • Afrund mødet og saml op på eventuelle aftaler
 • Sig farvel til alle eleverne - der må gerne vinkes ;-)

De ti gode råd er med inspiration fra Aalborg Kommune, der har lavet super gode tips til, hvordan du kan facilitere et godt videomøde med Hangouts Meet: nogetathavedeti.dk/post/brug-google-meet-til-fjernundervisning

Afleveringsopgaver og læselektier

 • Skriftlige afleveringer oprettes i læringsplatformen. Her kan du modtage opgaverne, rette og give feedback. Hvis du tildeler en skabelon fra Google Drev, kan der følges med i elevernes arbejde undervejs.
 • Du kan oprette læselektier, hvor eleverne tilgår bøger bl.a. via eReolen Go.

Gode råd til fjernundervisning

Oversigt over andre aktiviteter

Materialerne på denne oversigt kan anvendes af eleverne uden videre; men det vil være en god idé som lærer at orientere sig i materialet, inden det bliver sendt ud til eleverne.

Materialerne på listen er alle kvalitetstjekket af skolekonsulenterne. Listen opdateres løbende! 

Se rapporten "God (digital) undervisning for alle. Erfaringsopsamling fra en coronatid", udarbejdet på baggrund af interviews mv. i juni 2020 og færdiggjort i september 2020 af Christina Højlund & Kirsten Osbæck Mogensen, VIA University College.

Se præsentationen af rapportens fund, som gennemført på AfdelingsMED Skole den 14. december 2020.