God undervisning understøttet af læringsplatformen (Meebook)

Formålet med dette projekt er at støtte skolerne i at arbejde med læringsplatformen Meebook med udgangspunkt i didaktik fremfor teknik. Det gøres ved at sætte fokus på god undervisning og de fagprofessionelles samarbejde, således at læringsplatformen bliver en naturlig del af skolernes didaktiske værktøj til god undervisning, der har fokus på elevernes læring og trivsel.