God undervisning understøttet af læringsplatformen (Meebook)

Meebook er i drift! Her er fokus på god undervisning og de fagprofessionelles samarbejde, således at læringsplatformen er en naturlig del af skolernes didaktiske værktøj. God undervisning har fokus på elevernes læring og trivsel med udgangspunkt i didaktik fremfor teknik. Her findes også input til fjernundervisning.