God undervisning understøttet af læringsplatformen (Meebook)

Støtte til skolerne i at arbejde med læringsplatformen Meebook med udgangspunkt i didaktik fremfor teknik. Her sættes fokus på god undervisning og de fagprofessionelles samarbejde, således at læringsplatformen bliver en naturlig del af skolernes didaktiske værktøj til god undervisning, der har fokus på elevernes læring og trivsel. Her findes også input til fjernundervisning.