Pædagogisk grundidéer

De pædagogiske grundidéer, der danner baggrund for den konkrete design og udformning, blev udviklet på tre lokale skoler vinteren 2017/18. De er i kort form:

  • Skolens indretning skal motivere til læring alle steder.
  • Skolens fysiske rammer, den 3. pædagog, er altafgørende for at få skabt mangfoldige, inkluderende mulighedsrum i de eksisterende, ensartede klasserum med enstrenget indretning.
  • Skolens læringsmiljøer, den 3. pædagog, skal motivere eleverne ved at skabe rammen for at lege, bygge, løse problemer og dermed understøtte deres nysgerrighed og skabertrang til at lære og udvikle sig i lærende fællesskaber.
  • Basislokaler, der understøtter mangfoldighed og inklusion, indrettes zoneopdelte, således at de enkelte zoner kan tilgås umiddelbart af eleverne og være en didaktisk mulighed i det nære læringsmiljø tæt ved den voksne.
  • Zonerne kan strække sig ud i nærarealer alt efter, hvad de fysiske rammer tilbyder, men grundtanken er, at basislokalet kan understøtte fire forskellige zoner: Oplæg & samling, Projekt & Innovation, Fordybelse samt Produktion.
  • De fire zoner understøtter og motiverer hver især til forskellige former for læring og tilsammen skaber de et attraktivt læringsmiljø.

De fire zoner

Oplæg & samling: Formidlingszonen, hvor alle kan se, ses, høre og høres, og hvor stof og oplæg kan formidles fra lærer til elev og eleverne imellem.

Projekt & innovation: Projektzonen, hvor der kan arbejdes i grupper - diskuteres, produceres og løses problemstillinger – tæt på andre grupper og den voksne, men uden at forstyrre andre.

Fordybelse: Stillezonen, hvor man individuelt og gruppevis kan fordybe sig i materialet og arbejde koncentreret uden forstyrrelser.

Produktion: Fabrikationszonen med ’hands-on-arbejde’, hvor eleverne har adgang til materialer og plads til at eksperimentere og lære gennem glæden ved at producere og skabe.

Zonerne er kendetegnede ved at understøtte bestemte læringsaktiviteter med tydelige koder for adfærd og arbejdsformer. Eleverne inddrages aktivt i definition af zonernes muligheder og i udformningen af de enkelte miljøers kodeks.

Model: ordinært klasselokale med udvikling til de nye zoner

Læringen heri samt opbygningen af denne læringskultur er grundlæggende for kvaliteten af de differentierede læringsmiljøer!

 

Læringszoner

Oplæg & samling

Projekt &

Innovation

Produktion

Fordybelse

Indhold

Hvad skal læres her?

Videnformidling, diskussion, oplæg, film, forestilling

Kreative og teoretiske projekter og lege, ud og lær, innovation

Fremstille, male, FabLab, håndværk

Træning, arbejde med pensum /emnet /legen - opgave-differentiering

Rolle 1

1. pædagog, de voksne

Forklare

Facilitere

Inspirere

Rammesætte

Rolle 2

2. pædagog, eleverne

Lytte

Opfinde

Skabe

Granske

Rolle 3

3. pædagog, læringsmiljøet

Auditorium, scene, siddetrappe

Grupperum, nicher, værkstedsområder

Inspirerende værksteder med værktøj, materialer

Rum-i-rum, huler, individuel tilpasning -frihed til individuelt valg

 

Se film fra den allerførste dag: