Fremtidens læringsmiljøer

Eksperimenter og udvikling gennem lokale forsøgsmiljøer i 2018-2020

Denne beskrivelse og manual vedrører eksperimenter med skolernes læringsmiljøer ved hjælp af det nye Silkeborg Inventar-koncept.

Grundtanken er, at nye ideer til, hvordan fremtidens læringsmiljøer skal se ud, skabes gennem eksperimenter og forsøgsmiljøer på skolerne.

Arbejdet med forsøgsmiljøerne er skabt ud fra en fælles pædagogisk grundidé fra hhv. Funder-Kragelund, Vestre og Dybkærskolen, ideudviklet i samarbejde med og dernæst designet af Årstidernes Arkitekter og sluttelig produktudviklet og produceret af Environment For Learning.

Målet med eksperimenterne er gennem samarbejdet internt på de involverede skoler og eksternt mellem skolerne og Silkeborg Kommune at arbejde lokalt med innovation og dermed opnå kompetenceudvikling og vidensopbygning i forhold til fremtidens læringsmiljøer.

Perspektivet

Perspektivet er, at Silkeborg Kommune de kommende 5-6 år skal bruge min. 300 millioner på skolebyggeri, og at der er brug for nytænkning, da vi er oppe imod en 200-årig formidlingstradition i vores skoleforståelse. Der er brug for en gentænkning af vores skolers rammer, så de matcher vores menneskesyn og nyeste viden om læring. På baggrund af Alexandra-rapportens konklusioner (”Vi drømmer om en skole med færre stole” 2015) er der brug for at skabe nye motiverende lærings- og trivselsrum, og opgaven kræver, at de nye ideér har været udviklet i realistiske lokale forsøgsmiljøer på skolerne sammen med børn og voksne.