Fremmøde fremfor fravær

Fremmøde fremfor fravær - alle 200 skoledage tæller!

Der sættes fra flere sider fokus på sammenhængen mellem fravær og trivsel (faglig og social trivsel). Forskning viser nemlig, at der er tydelig sammenhæng mellem faglig og social (mis)trivsel og højt elevfravær samt mellem fagligt udbytte og højt elevfravær.

Silkeborg Kommunes formelle regler vedr. elevfravær findes i bilag 3.08 i Styrelsesvedtægten.

Ansvaret for opgaven er placeret hos PPL, Specialiseret indsats og support v/Poul Skaarup Jensen.