Erhvervsplaymaker

Erhvervsplaymaker er et skole-virksomhedssamarbejde, som skal bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med arbejdslivet og de mange muligheder, en karriere indenfor erhvervslivet rummer. Samtidig skal samarbejdet mellem skole og virksomheder fokusere på at styrke elevernes kendskab til de kommunale erhvervsuddannelser.

Elev svejser på virksomhedsbesøg

Elever på virksomhedsbesøg

Formålet med erhvervsuddannelsesdagen er at formidle de lokale erhvervsuddannelser og det lokale erhvervslivs mangfoldighed. Erhvervsuddannelsesdagen formidler også de mange spændende muligheder, der ligger i at tage en erhvervsuddannelse, og de mange karriereveje inden for særligt håndværksfagene. Erhvervsuddannelsesdagen er for Silkeborg Kommunes 8. og 9. klasseselever og deres forældre.

Deltagere

 • Alle kommunens 8. og 9. klasser.
 • Ca. 1000 elever.
 • 17 overbygningsskoler.

Skabes og afvikles af

Erhvervsuddannelsesdagen skabes og afvikles i samarbejde mellem Team Åben skole og praksisfaglighed, College360 og SOSU Østjylland.

Se video fra erhvervsuddannelsesdagen 2021:

Kloge Hænder

Formålet med Kloge Hænder er gennem virksomhedsbesøg at give grundskoleelever i udskolingen erfaringer med de mange muligheder, som erhvervsuddannelserne, håndværks-, produktions- og industrivirksomheder åbner op for.

Eleverne møder faglærte rollemodeller hos de deltagende virksomheder, hører om deres arbejde og ser fagene udført i praksis. Forud for besøgene arbejder eleverne med virksomhedsrelevante opgaver hjemme på skolerne. De oplever derfor på nært hold, hvilke spændende muligheder fagene på sigt kan tilbyde dem.

Deltagere

 • Alle kommunens 8. klasser.
 • Ca 1000 elever.
 • 17 overbygningsskoler.

Skabes og afvikles af

Team Åben skole og praksisfaglighed og 36 lokale virksomheder.

Find mere information

Læs mere om Kloge Hænder på skoleudvikling.silkeborg.dk.

Se pressemeddelelse fra 2018 om Kloge Hænder.

Video fra Langsøskolens besøg på Haarup Maskinfabrik 2021:

 

Se video fra Funder-Kragelund Skoles besøg på SVM 2018 (Facebook).

Lærer på besøg på College360

Formålet med virksomhedssafarien er, som ordet indikerer, at skabe en “vidensrejse” for lærere og uddannelsesvejledere, hvor de “rejser” rundt til nogle af Silkeborg Kommunes lokale virksomheder.

Virksomhedssafarien skal give lærerne og uddannelsesvejlederne indblik i og viden om, hvad det i praksis vil sige at arbejde som erhvervsuddannet. Ligeledes skal virksomhedssafarien sætte fokus på, hvordan et samarbejde kan bidrage til, at den daglige undervisning bliver mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret.

Virksomhedssafari er en del af Kloge Hænder.

Deltagere

 • 12 lokale virksomheder.
 • Ca 60 lærere/uddannelsesvejledere.

Skabes og afvikles af

Team Åben skole og praksisfaglighed.

Find mere information

Læs mere om virksomhedssafari på skoleudvikling.silkeborg.dk.

Lærer på praktikophold på Collega360

Formålet med praktikophold for lærere på EUD er at give lærerne og vejlederne et indblik i det tilbud, som erhvervsskolerne har, gennem praktikforløb af to dages varighed. Derved skabes bedre mulighed for, at lærere og vejledere efterfølgende kan yde vejledning af højere kvalitet om uddannelsesvalg til udskolingseleverne i folkeskolen. Hensigten er at understøtte, at lærerne og vejlederne får kendskab til planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk undervisning, og at lærerne derigennem får inspiration til egen praksis.

Deltagere

 • Ca 50 udskolingslærere og uddannelsesvejledere (2021).

Skabes og afvikles af

Team Åben skole og praksisfaglighed i samarbejde med College360 og SOSU Østjylland, Silkeborg.

Se video fra lærernes praktikophold 2021:

Elever fremviser ToolCamp-projekt

Formålet med ToolCamp er at understøtte eleverne i at arbejde kreativt og innovativt med lokale udfordringer (cases) formuleret i samarbejde med lokale virksomheder. Vores målsætning er at styrke alle elevers innovative kompetencer ved, at eleverne i mindre grupper arbejder med at skabe en innovativ løsning til en udfordring, som den enkelte virksomhed har.

Deltagere

 • 9 grundskoler.
 • Ca. 1000 elever.
 • 3 virksomheder.
 • 27 lærerstuderende fra VIA University.

Skabes og afvikles af

Team Åben skole og praksisfaglighed

Find mere information

Besøg ToolCamp Silkeborgs hjemmeside.

Besøg ToolCamp Silkeborgs Facebook-side.

Se videoer fra ToolCamp 2021:

Elever reparerer bil

Formålet med EUD10 er at give de elever, der har brug for afklaring af og mere læring om ungdomsuddannelserne, et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor den unge gennem to ugentlige undervisningsdage på en erhvervsuddannelse kan lære mere om, hvad en erhvervsuddannelse er, og hvilke karrieremuligheder en erhvervsuddannelse giver.

Deltagere

 • Ca 60 elever om året.

Udviklet af

Team Åben skole og praksisfaglighed og Ungdomsskolen i samarbejde med College360 og SOSU-skolen.

Find mere information

Læs om EUD10 på college360's hjemmeside.

Læs mere om EUD10 på Ungdomsskolens hjemmeside.