Transporttilskud

Om tilskud i forbindelse med fælleskommunale skolearrangementer samt bestilling af lejlighedsvise busture

Der ydes tilskud til transport ved fælleskommunale skolearrangementer

(dvs. arrangementer, der udbydes af/gennem Skoleafdelingen) 

 • Skolernes Nytårskoncert
 • Besøg på Kompedal Naturskole
 • Høgdal
 • Idrætsfestival
 • Naturfagsmaraton
 • Naturvidenskabsfestival
 • Smart Parat Svar
 • Bymesterskab Skills
 • Fælles indbudte teaterforestillinger
 • Fælles indbudte arrangementer

Skolerne opfordres til at gå eller cykle til arrangementerne i den udstrækning, det er muligt!

Hvis skolelederen skønner dette urealistisk, kan der ydes tilskud til transport. Der er ikke afstandskriterier, men man opfordres til at overveje situationen. Der kan max. ydes tilskud til tre kørsler pr. skole pr. skoleår.

Skolen beslutter og arrangerer selv transporten til arrangementet inkl. eventuel samkørsel med andre.

Der ydes tilskud på 20 kr. pr. elev, der deltager i arrangementet. Skolen udfylder en finanskladde (udgiften bogføres på kt. 301 039 49-01).

Spørgsmål vedr. transporttilskuddet rettes til Hans-Jørn Riis.

Fra 1. januar 2019 skal du bestille alle lejlighedsvise busture gennem SIKO.

Silkeborg Kommune bruger lejlighedsvis buskørsel i et omfang, hvor vi har pligt til at sende buskørslen i udbud.

Sådan logger du på SIKO:

 1. Åben siko: www.siko.silkeborg.dk.
 2. Vælg ”Jeg er ansat i Silkeborg Kommune, men har ikke et personligt login til kommunens netværk” Første gang du logger på med en ny enhed, eller du rydder historikken på det gamle, så skal du bruge dit NemID
 3. Log ind med dit NemID
 4. Opret en pin kode til brug ved fremtidige log ind
 5. Log ind 
 6. Søg på "Ad hoc buskørsel"

Har du ind i mellem brug for en bustur? Måske er du skolelærer og skal på udflugt med eleverne eller måske er du pædagog i en børnehave og har planlagt at tage stuen med på tur.

Når du fremadrettet skal bestille en tur med bus, skal du bestille gennem SIKO. Når du har bestilt din bustur, bliver den sendt i konkurrence blandt interesserede busselskaber, der skal give et tilbud inden 10 dage. Efter de 10 dage modtager du en mail om, hvem du skal køre med og prisen på turen. Vær opmærksom på, at du kun skal bruge det nye bestillingssystem i situationer, hvor du tidligere ville have ringet direkte til et busselskab for at bestille en bus. 

Hvis du har brug for fast buskørsel i en afgrænset periode, er det også muligt at bestille gennem systemet. Det kan fx være til svømning en gang om ugen.

Det er obligatorisk at bestille gennem det nye system, der også garanterer for sikkerhed. Indkøb og Udbud har stillet mindstekrav til busserne, så vi er sikre på, at de altid er i orden.

Har du spørgsmål? Så kontakt gerne Indkøb og Udbud på indkob@silkeborg.dk.

OBS: Det er selvfølgelig stadig en mulighed at benytte regionale busser (blå busser/Midttrafik). 

Se også Midttrafiks tilbud med TURBILLET

https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/billetter/turbillet/

Kontakt eventuelt Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.