Transporttilskud

Om tilskud i forbindelse med fælleskommunale skolearrangementer samt bestilling af lejlighedsvise busture

Kriterier for tilskud til transport ved fælleskommunale skolearrangementer 

(dvs. arrangementer, der udbydes af/gennem Skoleafdelingen)

 • Skolernes Nytårskoncert
 • Besøg på Høgdal
 • Kloge Hænder
 • Idrætsfestival
 • Naturfagsmaraton
 • Naturvidenskabsfestival
 • Smart Parat Svar
 • Fælles indbudte teaterforestillinger
 • Fælles indbudte arrangementer (f.eks. Folkemødet i september)

Skolerne opfordres til at gå el. cykle til arrangementerne i den udstrækning, det er muligt!

Hvis skolelederen skønner dette urealistisk, kan der ydes tilskud til transport. Der er ikke afstandskriterier, men man opfordres til at overveje situationen. Hvis der ønskes mere end tre kørsler/skole pr. skoleår, skal I kontakte Hans-Jørn Riis, telefon 2344 2840.

Skolen beslutter og arrangerer selv transporten til arrangementet inkl. evt. samkørsel med andre.

Der ydes tilskud på op til 40 kr. pr. elev, der deltager i arrangementet. Skolen udfylder en finanskladde (udgiften bogføres på kt. 301 039 49-01).

Spørgsmål vedr. transporttilskuddet rettes til Hans-Jørn Riis, telefon 2344 2840.

Den 22. august 2019/Pædagogisk Udviklingssektion, Skoleafdelingen

Alle lejlighedsvise busture bestilles gennem SIKO 

Silkeborg Kommune bruger lejlighedsvis buskørsel i et omfang, hvor vi har pligt til at sende buskørslen i udbud.

Sådan logger du på SIKO:

 1. Åben siko: www.siko.silkeborg.dk.
 2. Vælg ”Jeg er ansat i Silkeborg Kommune, men har ikke et personligt login til kommunens netværk”. Første gang du logger på med en ny enhed, eller du rydder historikken på det gamle, så skal du bruge dit NemID
 3. Log ind med dit NemID
 4. Opret en pin kode til brug ved fremtidige log ind
 5. Log ind 
 6. Søg på "Ad hoc buskørsel"

Har du ind imellem brug for en bustur? 

Du skal bestille gennem SIKO. Når du har bestilt din bustur, bliver den sendt i konkurrence blandt interesserede busselskaber, der skal give et tilbud inden 10 dage. Efter de 10 dage modtager du en mail om, hvem du skal køre med og prisen på turen.

Det er obligatorisk at bestille gennem dette system, der også garanterer for sikkerhed. Indkøb og Udbud har stillet mindstekrav til busserne, så vi er sikre på, at de altid er i orden.

Har du spørgsmål? Så kontakt gerne Indkøb og Udbud på indkob@silkeborg.dk.

OBS: Det er selvfølgelig stadig en mulighed at benytte regionale busser (blå busser/Midttrafik). 

Se nedenstående vedr. Midttrafiks tilbud med TURBILLET

https://www.midttrafik.dk/billetter-og-priser/billetter/turbillet/

Kontakt eventuelt Midttrafik Kundecenter på tlf. 70 210 230.