Samarbejdspartnere for folkeskolerne

Den åbne skole skal bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. Samtidig skal samarbejdet også bidrage til at styrke sammenhængskraften i lokalområdet bl.a. ved samarbejde med virksomheder.

Samarbejdspartnere

Airmaster
AQUA
Arkitektfirmaet Architema (i Naturby Gjern-regi)
Asklev Grusgrav
Bedemanden
Bunkermuseum
Bøgelund Totalenterprise
Danfoss
Danish Crown
Danske Bank
Den Gamle By
Den Jyske Gørtler
Diverse produktionsvirksomheder på Højmarkskolen
DK Foods
Energimuseet
Falck
Fiskeriforeningen
Forældrevirksomheder
Føtex
Givskud Zoo
Gjessø VVS
Grønagergård Savværk
Idrætsforeningen
J. Hvidtved Larsen
Jakob Vind Ebbesen
JyllandsPosten
Jyske Bank
Kraft-varmeværket
Kølby Inc.-malermester
Landbrug:Svinebedrift, økologisk (Skovgaard),almindeligt (Sorring, Jørgen Rask)
Leander
LEGO /LEGO Sharerepubliq
Linatech i Vium
Lokal børnehave
Lokal genbrugsstation
LokalBrugsen
Lokale butiksindehavere
Lokale håndværksmestre i forbindelse med projekt Klog på Husbyggeri
Lokalt plejecenter
Naturstyrelsen
Naturvidenskabernes Hus
Philips
Ree Park
Rema1000
Rensningsanlæg
Rockfon
Schneider Electric
Silkeborg Forsyning
Skilteværkstedet
Solutors
Sorring Bær
SPAR (bl.a. i Thorning)
Spøttrup Gods
Them Mejeri
Unica
Vandværk
Vestas
VIA
Virklund Installationsforretning

I Silkeborg Kommune samarbejder skolerne i særlig grad med lokale foreninger. Der er naturligvis også samarbejder med foreninger der ikke lokalforankret, her kan bl.a. nævnes Judo Klubbens engagement i at løfte opgaver i Den inkluderende skole på Sejs Skole, Basket Klubbens overtagelse af idrætsundervisningen på forskellige skoler og mange flere. Fælles for alle samarbejder er at skole og forening er sammen om gennemførsel af den undervisning eller aktivitet den enkelte forening tager del i.

Idrætsrådet samarbejder med Skoleafdelingen og skolerne i kommunen om Den Åbne Skole, hvor idrætsforeninger og skoler samarbejder om undervisningsforløb med overskriften bevægelse/idræt.

Foreningslivet og skolernes samarbejdsmodel

Vi arbejder i Silkeborg med en 3-trinsmodel, der kan inspirere skole og forening til at udvikle samarbejdet.

Hent samarbejdsmodellen her (pdf)

Forening og skole møder hinanden

Skoleafdelingen har afholdt en mødeplads for foreninger og skoler. Her kunne foreninger og skole komme i kontakt med hinanden og helt konkret gå hjem med kontaktinfo til enten skole eller forening alt efter, hvad man repræsenteret. Mødepladsen var en stor succes, hvor mange foreninger og skoler gik hjem med konkrete kontakter.

Facebook-siden om Krop og kompetencer, Silkeborg Kommune

UD&LÆR i Silkeborg Kommune formidler undervisnings- og læringsforløb som alle har det til fælles, at de afvikles i eksterne læringsmiljøer – børnene og de unge skal ud af de vante rammer og møde andre aktørers særlige fagområde. Der er ingen specifikke krav til typen af udbyder, det afgørende er, at man råder over et særligt læringsrum, som kan bringes i spil som et lærerigt, oplevelsesorienteret og fagligt forankret tilbud for skoler, daginstitutioner eller ungdomsuddannelserne.

Undervisnings- og læringsforløbene på UD&LÆR kan bidrage til skolernes og dagtilbuddenes opfyldelse af læringsmål gennem mange forskellige forløb, hvor oplevelse, læring og faglighed går hånd i hånd.

Søger du inspiration til den åbne skole, så er UD&LÆR.dk et godt sted at starte. Nogle af tilbuddene er gratis og andre koster noget – det står alt sammen under de enkelte præsentationer.

Læs mere på UD&LÆR.dk

Kommunens skoler samarbejder også med:

Lokalsamfundet – idrætsforeninger, erhvervsliv, forældre, bedsteforældre, frivillige foreninger, museer og alt andet kulturliv – inviteres til at samarbejde med skolerne til gavn for elevernes læring og dannelse.

Samarbejdet betyder at:

  • Eleverne lærer at koble teori og praksis
  • Eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet og frivilligt arbejde
  • Eleverne bliver bedre rustet til at træffe kvalificerede karrierevalg gennem større kendskab til erhvervslivet.
  • Samarbejdspartnere får et indblik i folkeskolens arbejde med eleverne
  • Samarbejdspartnere får mulighed for at vise eleverne verdenen udenfor klasselokalet.

Ønsker I som virksomhed, forening eller kulturinstitution at begynde et samarbejde med én eller flere skoler, er I meget velkomne til at kontakte Skoleafdelingen – kontaktoplysninger findes i boksen til højre.

I kan også kontakte skolerne direkte:

Find skolerne via denne oversigt med kontaktoplysninger på skolerne i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes skoler har allerede etableret mange spændende samarbejder med erhvervs-, kultur- og foreningslivet. I boksene herover kan man se nogle af dem.