Den åbne skole

Den Åbne Skole betyder, at folkeskolerne i Silkeborg Kommune åbner sig mod omverdenen og byder den indenfor.

Med det mener vi, at lokalsamfundet – idrætsforeninger, erhvervsliv, forældre, bedsteforældre, frivillige foreninger, museer og alt andet kulturliv – inviteres til at samarbejde med skolerne til gavn for elevernes læring og dannelse.

På denne side kan I få et indblik i de mange spændende samarbejder, som Silkeborg Kommunes skoler har etableret med erhvervs-, kultur- og foreningslivet.

Strategi for Den åbne skole blev besluttet i marts 2015.

Læs Strategi for Den åbne skole i bilag 1.05 til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen.