Folkemødet 2019 med temaet Identitet

Folkemødet i Silkeborg blev afviklet den 20.-21. september 2019 på Bindslevs Plads.

Dette var programmet for skoleområdets del af Folkemødet 2019: 

Fredag den 20. september kl. 10.00-17.00 inviterer skoleområdet alle til aktiv dag i CampusHuset med fokus på børns, unges... og voksnes digitale identitet. 

Her kan du se og høre mere om skoleområdets del af dagen:

Skolerne har mulighed for transporttilskud til besøg i skoletiden!

Desuden kan du se alle de mange ting, der sker på Folkemødet:

Folkemøde-plakat - omrids af Silkeborg Kommune med billeder af børn og familier samt en oplistning af børnevenlige arrangementer