Materiale og inspiration i projekt PK PLF

Her er læringscirklen, taksonomi samt redskaber til arbejde i teams