Professionel kapital og professionelle læringsfællesskaber (PK PLF)

Her på siden kan du læse om de aktiviteter, der gennemføres i skoleåret 2018/19 og 2019/20. Du kan læse om baggrunden for projektet og finde inspirationsmateriale til arbejdet med professionelle læringsfællesskaber.

Styrkelse af professionel kapital gennem professionelle læringsfællesskaber – en udvidet indsats (i daglig tale omtalt som PK-PLF) er en fælles kommunal indsats, der involverer alle kommunens folkeskoler samt Silkeborg Ungdomsskole.

Formålet er gennem arbejdet i professionelle læringsfællesskaber at styrke den professionelle kapital blandt de pædagogiske medarbejdere for at understøtte elevernes læring og trivsel.