Alle skal med - gode læringsmiljøer for alle børn

Den fælles kommunale indsats ”Alle skal med” har fokus på at understøtte skolernes arbejde med at skabe gode læringsmiljøer for alle børn og videreudvikle det professionelle samarbejde

For at understøtte arbejdet med Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Alle skal med, på hele 0-18 års området, har Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen etableret et Børne- og Unge Forum. Det består af afdelingsledelserne i de to afdelinger.

Se visualiseringen af Børne- og Unge Forum