Praktiske oplysninger og økonomi 2021/22

Et overblik over skolens opgaver i forbindelse med tilmeldinger og økonomi

Økonomi og refusion af fakturaer

Det er Sekretariatet v/Sanne Porse, der står for administrationen af midlerne til efter-/videreuddannelse.

  • Skolen betaler fakturaen og sender kopi til skole-kompetenceloeft@silkeborg.dk, Sanne sørger for omplacering af midler til refusion.
  • OBS! Fakturaer indsendes senest en måned efter, at skolen har betalt.
  • Vær opmærksom på, at refusionen kun dækker modul- eller kursusudgiften, og ikke vikardækning