Lettere behandlingsformer – angst, depression og skolevægring

En intensiveret indsats i forhold til elever med lettere angst i udvikling

I forbindelse med at PPL har hjemtaget midler fra STUK til implementering af ”lettere behandlingsformer”, vil der i de kommende to år være en intensiveret indsats i forhold til elever med lettere angst i udvikling. Det indebærer, at vi vil kunne tilbyde flere elever et angstbehandlingstilbud.

Vi vil målrettet arbejde med elevgrupper:

  • 6-9 år, 2 grupper om året af ca. 6-8 elever (nyt)
  • 9-13 år, 2 grupper om året af ca. 8 elever
  • 13-17 år, 2 grupper om året af ca. 8 elever (nyt)
  • Børn med lettere autismespektrums forstyrrelse, 2 grupper af ca. 4 elever

Samarbejdet med lokale skoler er en central del af denne indsats, og der er derfor også et 5 timers kursus for ca. 30 fagprofessionelle (AKT), hvor de fagprofessionelle klædes på til tidlig opmærksomhed og etablering af lokale forebyggende tiltag i forhold til psykisk mistrivsel og skolevægring. Dette med henblik på tidlige og mindre indgribende indsatser, som kan reducere behovet for de lettere behandlingsopgaver ved PPL, og som kan være et bidrag til skolernes arbejde med mellemformer.

Kurset afvikles i løbet af skoleåret 2021/22. Der er refusion til én AKT-medarbejder pr. skole, for de største skoler er det muligt at sende to AKT-medarbejdere på kursus.