FabLab-pionerer - teknologiforståelse

Teknologiforståelse gennem design og fabrikation

Der udbydes 15 pladser i skoleåret 2021/22.

Tilmeldingsfrist er den 1. marts 2021.

Det tilstræbes, at alle skoler får uddannet pionerer og et pejlemærke er én fra hver afdeling. Skolen skal indkøbe en computer til pioneren.

Det endelige omfang af uddannelsens rammer udmeldes i januar 2021. 

Kompensation for folkeskolerne i Silkeborg Kommune

I skoleåret 2021/22 tildeles skolerne midler fra en central pulje til dækning af kursusafgiften inkl. grundmaterialer og en 3D printer. 3D-printeren tager pioneren med til egen skole i løbet af uddannelsen. Desuden kompenseres skolerne for deltagelse svarende til 75.000 kr. pr. pioner for skoleåret 2021/22 (1. uddannelsesår).

I uddannelsens andet år tildeles skolen 25.000 kr. pr. pioner (2. uddannelsesår) som bidrag til pionerens opgaveløsning som ressourceperson i arbejdet med udvikling af kollegiale samarbejder på egen skole mm.