Kompetenceplan for skoleåret 2021/22

Indledning og beskrivelse af kompetenceplanen for skoleåret 2021/22 - sammen med links til indsatsbeskrivelser mv.

I forbindelse med ændringer i Skolereformen pr. maj 2019 har Børne- og Undervisningsministeriet meddelt kommunerne, at afregning af evt. overskydende midler fra den tildelte pulje af statslige midler til efter-/videreuddannelse forlænges til 2025. Skoleafdelingen har derfor stadigvæk midler fra den statslige pulje til at betale moduludgiften til efter-/videreuddannelse, længerevarende kurser og temadage for medarbejdere.

Se pejlemærkerne for den tildelte pulje af statslige midler til efter-/videreuddannelse

Diplommoduler og mastermoduler til pædagogiske ledere og skoleledere: I skoleåret 2018/19 er der brugt 1,2 mio. kr., i 2019/20 0,7 mio. kr. og i 2020 indtil videre ca. 0,5 mio. kr.

Skoleafdelingen har ikke mulighed for at refundere vikardækning til lærere og pædagoger, der går i gang med efter-/videreuddannelse i det kommende skoleår. Der er meget få kommunale midler at gøre godt med, dels på grund af de store beløb, der gennem årene er sendt ud til skolerne til vikardækning, og dels de kommunale besparelser i 2019 på 1,5 mio. kr. på kontoen til efter-/videreuddannelse.

Kompetenceløft for skoleåret 2021/22

For skoleåret 2021/22 betyder det:

  • at skolerne selv kan prioritere, hvilke medarbejdere der skal fortsætte eller påbegynde en efter-/videreuddannelse eller længerevarende kurser i VIA-regi i skoleåret 2021/22.
  • at skolerne for det kommende skoleår 2021/22 ikke skal indsende ønsker til Skoleafdelingen om at få lærere eller pædagoger afsted på efter-/videreuddannelse i KIU, længerevarende kurser i VIA -regi eller diplommoduler i f.eks. læsning eller matematik (se nedenfor under Praktiske oplysninger...)
  • at skolerne i kommende skoleår selv skal finansiere vikardækning og leve op til aftalen med Silkeborg Lærerforening omkring undervisningsfag og PD-moduler. 
    Se Silkeborgaftalen af marts 2019, pkt. 5 a, side 8.
  • at Skoleafdelingen refunderer modul-/kursusudgiften til lærere og pædagoger, der er på kursus eller efter-/videreuddannelse (både i indeværende skoleår og for kommende skoleår)
  • at Skoleafdelingen giver vikarrefusion til udvalgte strategiske indsatser, se hvor meget under hver enkelt indsats. Refusionen er 290 kr. pr. time for lærere og pædagoger.

Oversigt over kompetenceudvikling

For beskrivelser, følg linket i boksen under "Praktiske oplysninger..."

Uddannelse/ kurser

Vikarrefusion
(+/-)

Frivillig/ obligatorisk
(F/O)

Kursusbetaling
(+/-)

Ledere

-

F

+

Pædagogiske ledere

-

F

+

Alle skal med - for SFO-medarbejdere

-

F

+

Lettere behandlingstilbud

+

O

+

Flere skal tage en erhvervsfaglig udddannelse

+

O

+

 

Teknologiforståelse/FabLab Pioner

+

O

+

Faglig læsning og skrivning

+

O

+

Yderligere oplysninger

Strategisk målsætning for skoleområdets kompetenceudvikling

Praktiske oplysninger og økonomi for skoleåret 2021/22