• Den enkelte skole/medarbejder er selv ansvarlig for at tilmelde sig til VIA på deres hjemmeside.
  • Når en medarbejder er optaget på en efter-/videreuddannelse/længerevarende kursus , skal skolen give besked til Sanne Elisabeth Porse til skole-kompetenceloeft@silkeborg.dk
  • Tilmeldingsfristen for KiU-fag er udgangen af uge 8 i 2020
  • Tilmelding til KAS samtaler: administrativ partner Birgit Rungby bila@via.dk
  • Spørgsmål om holddannelse og prøver: administrativ partner Samra D. Møller, sam@via.dk
  • Øvrige spørgsmål kan stilles til uddannelseskoordinator Lisbeth Alnor, lial@via.dk
  • Tilmeldingsfristen til diverse vejledningsmoduler og ledelsesmoduler for efteråret 2020 ligger i perioden fra 1. maj til 1. juni. Skolen er selv ansvarlig for at undersøge tilmeldingsfristen for i enkelte moduler.

Administration, økonomi og refusion af fakturaer

Det er Sanne Elisabeth Porse, der står for administrationen af efter-/videreuddannelse.

  • Skolen betaler fakturaen og sender kopi til skole-kompetenceloeft@silkeborg.dk, Sanne sørger for omplacering af midler til refusion heraf.
  • OBS! Fakturaer indsendes senest en måned efter, at skolen har betalt.
  • Vær opmærksom på, at refusionen kun dækker modul- eller kursusudgiften, og ikke som hidtil vikardækning

Skolerne kan senere se egne bevillinger i det interne ESDH-system GO, se sag EMN-2019-05188 i mappen: Uddannelsesønsker og bevillinger.

Vær opmærksom på, at jf. Beskyttelse af Personoplysninger har man kun legitimt adgang til at kigge i skolens egen mappe med bevillinger. Skemaerne er låst, så det er ikke muligt selv at rette i dem.