PLC-kursusforløb for medarbejdere og leder

Om PLC-kursusforløb for medarbejdere og leder

Enkelte ændringer af kursusudbuddet pga. Corona-situationen i foråret 2020, da kursus 4, 5 og 6 ikke blev gennemført:

Iflg. Mette Bak Bjerregaard, 24. august 2020

Kurserne afvikles som planlagt  – der vil i foråret 2020 blive udbudt workshops, der understøtter skolernes arbejde med PLC-bekendtgørelsen. Der gives vikarrefusion for op til 27 timer for deltagelse pr. skole  Tilmeldingen sker via Plan2learn. Tilmeldingsfristen fremgår under de enkelte kursusgange.

Der ydes vikarrefusion for op til 2 medarbejdere fra overbygningsskolerne, men max. 27 timer pr. person (2 x 27 timer), samt 1 medarbejder fra 0.-6. klasseskolerne (1 x 27 timer).

Her er de 6 kurser, der tilbydes til skolernes PLC-medarbejdere og ledelse:

Se eventuelt vejledning i tilmelding

Indholdet i de 6 kurser er planlagt på baggrund af de behov, som gennemgangen af skolernes forudsætningsanalyser viste.
Det fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser (følg ovenstående links), hvornår kurserne afholdes samt, hvem de er henvendt til. Vær opmærksom på, at nogle kurser strækker sig over 2 kursusgange. 

Kurserne er opbygget således, at et kursus berører flere af temaerne fra forudsætningsanalysen, som illustreret ved nedenstående:

Tema 1: Kursus 3 og 5
Tema 2: Kursus 3, 4, 5, 6
Tema 3 + 5: Kursus 1,2 og 6
Tema 4: kursus 1, 2, 5 og 6
Tema 6: kursus 1 og 6
Hvis der er spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte Mette Bak Bjerregaard, mbbj@silkeborg.dk