Lederuddannelse

Ifølge Grundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune ønsker Skoleafdelingen, at den samlede skoleledelse er baseret på professionel ledelse af professionelle medarbejdere

Skolelederens overordnede fokus er strategisk ledelse, skoleudvikling og visionsarbejde, og de pædagogiske lederes fokus er personaleledelse tæt på de processer, som kan understøtte og udfordre medarbejderne i forhold til at støtte børns læring og trivsel. 

For uddannelse af ledere i skoleåret 2020/21 gælder:

  • Der vil fortsat være en pulje til efter-/videreuddannelse af skoleledere. Skoleledere og pædagogiske ledere kompetenceudvikles med afsæt i deres position i ledelsesgrundlaget.
  • Skolelederne vil i løbet af foråret, efter LU-samtale med områdelederne, indgå individuelle aftaler om deres efter-/videreuddannelsesforløb.
  • Det er kun skoleledere, der tildeles mastermoduler/-uddannelser. Enkelte pædagogiske ledere kan tage et enkelt mastermodul, hvis skolelederen vurderer, at det er relevant ift. deres opgaveløsning. Dette skal aftales med områdelederne.
  • Pædagogiske ledere kan tage lederuddannelse på diplomniveau.
  • For skoleåret 2020/21 betaler den enkelte skole selv moduludgiften til pædagogiske lederes efter-/videreuddannelse i ledelse.

Der betales ikke for diplommoduler i ledelse til basismedarbejdere.

Baggrund: Grundlag for skoleledelse i Silkeborg Kommune