Silkeborg Kommune giver hvert år de enkelte driftsafdelinger mulighed for at indstille et antal medarbejdere til særlige lederafklaringsforløb. Skoleafdelingen har også i 2020 mulighed for at indstille medarbejdere til forløbet.

Det er endnu ikke fastlagt præcist, hvor mange medarbejdere de enkelte driftsafdelinger kan indstille, eller hvornår forløbet igangsættes. Hvis en skoleleder ønsker at indstille en lærer eller pædagog til det kommunale lederafklaringsforløb, sendes en mail til den respektive områdeleder.

Indstilling til næste omgang af førleder-programmet sker i efteråret 2020. Der udsendes materiale i august og gennemføres assessment center i november. HR, Organisation og ledelse forventer opstart på selve programmet i januar 2021 og afslutter holdet lige omkring sommerferien samme år.