Førstehjælp

Om førstehjælpskurser på skolerne, til både medarbejdere og elever

Børne- og Ungeudvalget afsatte i 2017 en pulje på 1.250.000 kr. til hjertestartere og førstehjælpskurser. Mange skoler søgte midler fra puljen.

Restpuljen er nu fordelt blandt de skoler, som ikke havde søgt og de skoler, som kun havde søgt om et mindre beløb. De berørte skoler har fået besked om beløbets størrelse. Se Cardiocares seneste prisliste for blended-learning-kurser i Google Fællesdrev.

Skolerne er forpligtet til at gennemføre førstehjælpskurserne i løbet af skoleåret 2020/21.

Førstehjælpskurserne kan afholdes af Cardiocare. Kontaktperson i Cardiocare er Eva Nellemann Ambrosius, eva@cardiocare.dk, telefon 6143 8629

Cardiocare: