Vi har fået bevilget midler fra A.P. Møller Fonden, som gør det muligt at fortsætte pioneruddannelsen.

Der udbydes 15 pladser i skoleåret 2020/21.

For at sikre forankring i praksis gives efterfølgende 2 timer pr. uge til denne pioner i skoleåret 2021/22 med henblik på  at fungere som ”ressourceperson” for kollegaer på skolen. I lighed med tidligere år afsættes der penge til vikarrefusion, men den økonomiske ramme bliver mindre end sidste år, idet den afhænger af AP Møller midlerne. Det endelige omfang af uddannelsen udmeldes inden jul. 

Tilmelding skrives ind i skemaet "Tilmelding_FabLab-pioner_2020-21.xlsx" i GO-sagen EMN-2019-05188, mappen Uddannelsesønsker og bevillinger.

Tilmeldingsfrist: Den 1. marts 2020.

Læs mere om uddannelsen på Videncenter for designtænkning og digital fabrikations hjemmeside