Beskrivelse af de enkelte indsatser

En række indsatser i skoleårets kompetenceplan beskrives her