Udover de længerevarende efter-/videreuddannelsesforløb planlægges der korte kursusforløb indenfor videncentrene.

Temaerne vil fx være PK PLF: Pædagoger i skolen – fortsættelse af kursus for pædagoger i trivsel og Dansk som andetsprog i SFO: Dansk som andetsprog; Vejledningsforløb i forhold til ungdomsuddannelserne; MicroBit

Se under temaoverskrifterne på siden Tilmelding til korte kurser og temadage:

Se også under de enkelte videncentre, flere af dem tilbyder workshop og anden kursusvirksomhed, som kan afholdes på skolen: